Thứ hai,  25/09/2023

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Việt Nam quyết tâm làm hết sức mình cùng với phía Lào đưa mối quan hệ Việt Nam- Lào lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.Ngày 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp và nói chuyện thân mật với Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khoẻ của đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp. Đồng chí nhiệt liệt chúc mừng những thành...

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Việt Nam quyết tâm làm hết sức mình cùng với phía Lào đưa mối quan hệ Việt Nam- Lào lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ngày 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp và nói chuyện thân mật với Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khoẻ của đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp. Đồng chí nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng chí cũng đã thông báo với Tổng Bí thư về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII và các Nghị quyết Trung ương gần đây của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm và làm việc giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Lào – Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình cùng với Việt Nam không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào- Việt Nam.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao kết quả của các cuộc hội đàm và làm việc giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao hai nước và sự hợp tác ngày càng có hiệu quả, đi vào chiều sâu giữa hai Đảng, hai nước. Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên nhiều lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, xây dựng thành công nước Lào hoà bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trên trường quốc tế. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào; cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ to lớn và quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam; khẳng định Việt Nam quyết tâm làm hết sức mình cùng với phía Lào đưa mối quan hệ Việt Nam- Lào lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư cũng đã thông báo với Đoàn một số nét về tình hình Việt Nam.

Tổng Bí thư nhờ Đoàn chuyển lời thăm hỏi thân thiết và chúc sức khoẻ tới đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí Lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Lào

Theo Website Dangcongsan