Chủ nhật,  10/12/2023

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Viện trưởng Công tố Cam-pu-chia

TTXVN - Sáng 30-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Viện trưởng Công tố Vương quốc Cam-pu-chia, bà Chia Leng thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác trên nhiều mặt giữa Việt Nam và Cam-pu-chia.Những năm gần đây, lãnh đạo hai nước đã thực hiện nhiều chuyến thăm cấp cao, mới đây là chuyến thăm Cam-pu-chia của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào tháng 12-2009. Quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng được đẩy mạnh. Chủ tịch nước nhấn mạnh:Việt Nam khẳng định tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp với Vương quốc Cam-pu-chia.Chủ tịch nước đánh giá cao việc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Công tố Cam-pu-chia ký kết Bản ghi nhớ, tạo cơ sở pháp lý tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan. Chủ tịch nước tin tưởng, hai cơ quan sẽ thực hiện có hiệu quả các...

TTXVN – Sáng 30-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Viện trưởng Công tố Vương quốc Cam-pu-chia, bà Chia Leng thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác trên nhiều mặt giữa Việt Nam và Cam-pu-chia.

Những năm gần đây, lãnh đạo hai nước đã thực hiện nhiều chuyến thăm cấp cao, mới đây là chuyến thăm Cam-pu-chia của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào tháng 12-2009. Quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng được đẩy mạnh. Chủ tịch nước nhấn mạnh:

Việt Nam khẳng định tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp với Vương quốc Cam-pu-chia.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Công tố Cam-pu-chia ký kết Bản ghi nhớ, tạo cơ sở pháp lý tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan. Chủ tịch nước tin tưởng, hai cơ quan sẽ thực hiện có hiệu quả các nội dung của Bản ghi nhớ, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Công tố Cam-pu-chia, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Bà Chia Leng thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về những nội dung chính trong chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Viện Công tố Cam-pu-chia; nhấn mạnh Bản ghi nhớ giữa hai cơ quan là một dấu mốc quan trọng, đặt nền móng đưa quan hệ hợp tác giữa Viện Công tố Cam-pu-chia và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam lên tầm cao mới. Hai bên sẽ bàn thảo cụ thể để lập ra cơ chế trao đổi thông tin, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ. Bà Chia Leng khẳng định, Viện Công tố Cam-pu-chia mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Cam-pu-chia và Việt Nam.
Theo Nhandan