Thứ hai,  26/09/2022

Đại hội Đảng bộ Viễn thông Lạng Sơn nhiệm kỳ 2010 – 2015

LSO-Ngày 30/3/2010, Đảng bộ Viễn Thông Lạng sơn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2005 - 2010, chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và đề ra mục tiêu tổng quát nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đại hội đã trực tiếp bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010- 2015 gồm 9 đồng chí, Bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, Bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên....

LSO-Ngày 30/3/2010, Đảng bộ Viễn Thông Lạng sơn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2005 – 2010, chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và đề ra mục tiêu tổng quát nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đại hội đã trực tiếp bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010- 2015 gồm 9 đồng chí, Bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, Bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Bích Nhung