Thứ tư,  07/06/2023

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

LSO-Ngày 2/4/2010, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2006 – 2010 và lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhì. Dự hội nghị có đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Hà Thanh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Hội đồng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã nghỉ hưu và chuyển công tác các thời kỳ; lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác Thi đua - Khen thưởng các ban Đảng, đoàn thể; Trưởng Ban tổ chức các huyện, thành uỷ, các Đảng uỷ trực thuộc. Trao giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua (2006-2010)Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được Ngành Tổ Chức xây dựng Đảng triển khai rộng khắp, và đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó đã xuất hiện nhiều...

LSO-Ngày 2/4/2010, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2006 – 2010 và lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhì.
Dự hội nghị có đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Hà Thanh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Hội đồng, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã nghỉ hưu và chuyển công tác các thời kỳ; lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác Thi đua – Khen thưởng các ban Đảng, đoàn thể; Trưởng Ban tổ chức các huyện, thành uỷ, các Đảng uỷ trực thuộc.

Trao giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua (2006-2010)
Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được Ngành Tổ Chức xây dựng Đảng triển khai rộng khắp, và đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, với nhiều sáng kiến hay, kinh nghiệm tốt, góp phần tích cực vào xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá xã hội. Từ năm 2006-2009 toàn ngành đã có 19 tập thể và 94 cá nhân được tặng giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, 32 tập thể, 155 cá nhân đạt danh hiệu ” Lao động tiên tiến “; 13 tập thể đạt danh hiệu tập thể ” Lao động xuất sắc”; 21cá nhân được công nhận danh hiệu ” Chiến sỹ thi đua cơ sở “. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh được các cấp, các ngành tặng 289 Bằng khen, giấy khen các loại.
Từ những thành tích đạt được, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã vinh dự được Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động Hạng nhì; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 6 cá nhân, đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hội nghị đã tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho 12 tập thể và 34 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch công tác tổ chức xây dựng Đảng 5 năm (2006- 2010), 11 tập thể và 27 cá nhân năm 2009. Quyết định công nhận Danh hiệu thi đua cho 128 tập thể, 15 đơn vị quyết thắng đã có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước và nhiệm vụ công tác năm 2008.

Thừa lệnh ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Hứa Hạnh trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhì cho Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
Hội nghị đã phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua Ngành Tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2010 – 2015. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hứa Hạnh đã nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đạt được của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong những năm qua, đồng chí nhấn mạnh: Để những năm tới đạt được kết quả tốt hơn, Ngành cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua – Khen thưởng; gắn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, thi đua thực hiện tốt 6 tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hóa.

La Nam