Thứ sáu,  01/03/2024

Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng

Theo chỉ đạo của Chính phủ, một trong những giải pháp để kinh tế nước ta đạt được mức tăng trưởng cao và bền vững là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Trong đó, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh trên thị trường thế giới nguồn năng lượng ngày càng khan hiếm, giá dầu mỏ luôn biến động và ở mức cao.Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trước hết là trong sản xuất công nghiệp, vì đây là khu vực tiêu thụ năng lượng lớn, chiếm tới 47% tổng năng lượng của cả nước. Theo các chuyên gia kinh tế, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, năng lượng phải tăng khoảng 15%/năm, với mức đầu tư khá lớn.Trong khi nguồn cung chưa đáp ứng, việc tổ chức sản xuất hợp lý tiêu thụ năng lượng điện vào giờ thấp điểm thay đổi thiết bị áp dụng công nghệ mới nhằm tiết kiệm năng lượng làm nâng cao hiệu quả sản xuất đồng thời giảm áp lực về nhu cầu năng lượng.Bên cạnh sản xuất công nghiệp,...

Theo chỉ đạo của Chính phủ, một trong những giải pháp để kinh tế nước ta đạt được mức tăng trưởng cao và bền vững là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Trong đó, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh trên thị trường thế giới nguồn năng lượng ngày càng khan hiếm, giá dầu mỏ luôn biến động và ở mức cao.

Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trước hết là trong sản xuất công nghiệp, vì đây là khu vực tiêu thụ năng lượng lớn, chiếm tới 47% tổng năng lượng của cả nước. Theo các chuyên gia kinh tế, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, năng lượng phải tăng khoảng 15%/năm, với mức đầu tư khá lớn.

Trong khi nguồn cung chưa đáp ứng, việc tổ chức sản xuất hợp lý tiêu thụ năng lượng điện vào giờ thấp điểm thay đổi thiết bị áp dụng công nghệ mới nhằm tiết kiệm năng lượng làm nâng cao hiệu quả sản xuất đồng thời giảm áp lực về nhu cầu năng lượng.

Bên cạnh sản xuất công nghiệp, nhu cầu năng lượng cho các lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, dịch vụ và sinh hoạt cũng rất lớn. Ước tính mỗi năm cả nước xây dựng khoảng 9 triệu m2 nhà, riêng TP Hồ Chí Minh xây dựng 3,5 triệu m2. Hầu hết các nhà cao tầng khi đi vào sử dụng đều tiêu thụ năng lượng lớn cho các nhu cầu sinh hoạt và dịch vụ. Việc tiết kiệm năng lượng phải được tính đến từ khâu thiết kế, lắp đặt thiết bị, hệ thống chiếu sáng phù hợp.

Để việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nhà nước cần ban hành chính sách về tiết kiệm năng lượng, các quy chuẩn về sử dụng năng lượng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp giao thông, xây dựng, chiếu sáng… Khuyến khích đầu tư, cải tạo và áp dụng công nghệ, thiết bị trong sản xuất và tiêu dùng tiết kiệm năng lượng. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để việc sử dụng tiết kiệm năng lượng trở thành ý thức của các doanh nghiệp và mỗi người dân.
Theo Nhandan