Thứ bảy,  02/07/2022

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

(LSO) – Năm 2020, với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc để toàn Đảng bộ, quân và dân Xứ Lạng vững tin bước vào năm mới đạt nhiều thắng lợi mới.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh; là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, đồng thời cũng là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế của cả nhiệm kỳ và tạo đà thúc đẩy phát triển cho những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, ngay từ những tháng đầu năm 2020, tình hình thiên tai, dịch bệnh có những diễn biến phức tạp. Mưa đá, giông lốc xuất hiện, gây thiệt hại về hoa màu, nhà cửa ở một số huyện trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tình hình dịch Covid-19 diễn biến nhanh và phức tạp trên thế giới cũng như trong nước. Là tỉnh biên giới, tiếp giáp với Trung Quốc,  trong giai đoạn đầu, Lạng Sơn được xác định là tuyến đầu phòng, chống dịch. Đó là những khó khăn, thách thức rất lớn trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ

Trong bối cảnh khó khăn đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi cao, sát hợp với tình hình của tỉnh. Với sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ, sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, toàn tỉnh đã hoàn thành thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020. Các cấp, ngành đã tổ chức thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó tập trung quán triệt, triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết số 01, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 101-NQ/TU, ngày 5/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2020; lựa chọn nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm của các đảng bộ trực thuộc; chỉ đạo UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch trọng tâm của các sở, ngành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo đột phá, lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 16/7/2019 của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Văn kiện đại hội các cấp, nhất là cấp tỉnh đã tập trung được trí tuệ của toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, sự đóng góp ý kiến quý báu của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, các ban, bộ, ngành Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Công tác bầu cử tại đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện nghiêm túc theo đúng Quy chế bầu cử trong đảng, kết quả bầu cử cơ bản đúng, trúng với dự kiến nhân sự của cấp ủy triệu tập đại hội. Ngay sau đại hội, đảng bộ các cấp đã hoàn thiện, ban hành nghị quyết, chương trình hành động và tổ chức triển khai quán triệt đến đảng viên, quần chúng Nhân dân, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Song song với chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh, chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là các đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh.

Xe chở hàng hoá xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng.  Ảnh: TRÍ DŨNG

Kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục có bước tăng trưởng (tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 2,09%). Thu ngân sách đạt 7.117 tỷ đồng, vượt 16% so với dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 21,7% so với dự toán Trung ương giao. Một số lĩnh vực nông – lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới có những chuyển biến tích cực. Cơ cấu cây trồng tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị cao, hình thành các mối liên kết sản xuất giữa người dân với doanh nghiệp và ngày càng hình thành rõ nét hơn các vùng sản xuất tập trung. Đã khống chế, không để lan rộng các dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm; các gia trại, trang trại chăn nuôi với quy mô lớn xuất hiện ngày càng nhiều. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục có sức lan tỏa sâu, rộng, được Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng. Năm 2020, toàn tỉnh có thêm 16 xã nông thôn mới, vượt kế hoạch đề ra, nâng tổng số xã nông thôn mới trên địa bàn lên 65/181 xã (sau khi sáp nhập).

Mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 nhưng với những giải pháp phù hợp, các cấp, ngành đã phối hợp, đảm bảo vừa phòng chống dịch bệnh vừa không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa qua đường xuất nhập khẩu. Các ngành chức năng đã có nhiều sáng kiến phòng chống dịch, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu; đồng thời, lãnh đạo tỉnh và các ngành đã thực hiện tốt công tác đối ngoại và phối hợp với Quảng Tây, Trung Quốc, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bảo đảm an ninh trật tư khu vực biên giới, vừa duy trì hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ, các đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ các kịch bản, kế hoạch để bảo đảm phục hồi sau dịch bệnh. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn ổn định và duy trì đà tăng trưởng. Với  nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; công trình, dự án trọng điểm được triển khai thực hiện đúng kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 trong điều kiện dịch bệnh phức tạp; hoàn thành việc sắp xếp lại các cấp học phù hợp với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Công tác y tế được chú trọng, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Các hoạt động văn hóa chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh diễn ra sôi nổi, trang trọng, bảo đảm  an toàn dịch bệnh, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực với trên 5,8 nghìn hộ thoát nghèo, giảm 3% so với năm trước; việc hỗ trợ các đối tượng chính sách, khó khăn theo gói hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh kịp thời; an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được bảo đảm.

Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Các lực lượng đã làm tốt công tác ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, làm tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, sự kiện quan trọng, đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp.

Cùng với việc tổ chức đại hội đảng các cấp, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, quan tâm. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội khá chủ động, kịp thời; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, cung cấp, định hướng thông tin, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đội ngũ cán bộ chủ chốt được củng cố kiện toàn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tiếp tục được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những khó khăn, hạn chế nội tại, tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt mức thấp so với kế hoạch; hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, xuất khẩu hàng địa phương giảm mạnh. Tiến độ tái đàn lợn còn chậm do bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát và nguồn giống khan hiếm. Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng còn khó khăn; việc lựa chọn, nhân rộng mô hình sản xuất ở một số nơi chưa hiệu quả. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của một số dự án đầu tư công còn chậm. Việc quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường ở một số nơi còn hạn chế; xử lý vướng mắc trong giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm. Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu, chỉ số năng lực cạnh tranh chưa được cải thiện đáng kể. Chưa tạo được môi trường đầu tư thực sự hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư và các nguồn lực cho phát triển.

Năm 2021 được dự báo sẽ có nhiều cơ hội và thách thức đan xen, trong đó những khó khăn và suy giảm kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ còn kéo dài trong 1 – 2 năm tới, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Năm 2021 cũng là năm đầu tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, cũng là năm kỷ niệm 190 ngày thành lập tỉnh. Hơn lúc nào hết, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phải tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển của tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong toàn tỉnh phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2021. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề ra phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả trong thời gian tiếp theo. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là sau Đại hội Đảng toàn quốc; trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để kịp thời có những giải pháp, định hướng phù hợp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tiếp tục tạo nguồn và nâng cao chất lượng kết nạp đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai đồng bộ các nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ sau đại hội, trọng tâm là nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thứ hai, tiếp tục xác định thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm các tường hợp vi phạm.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, kịp thời đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh, bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp, hạ tầng tại các khu vực cửa khẩu. Tạo điều kiện thuận lợi để ổn định và nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có. Xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu, cụm công nghiệp, khởi công thực hiện các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh như: Đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn Chi Lăng – Hữu Nghị, khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, khu công nghiệp Hữu Lũng, đường Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 – Km18. Tiếp tục thực hiện các biện pháp kích cầu du lịch, tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch. Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu để Lạng Sơn trở trở thành điểm sáng, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tập trung quản lý hiệu quả tài nguyên đất, quản lý quy hoạch, xây dựng, môi trường. Để đáp ứng được những yêu cầu đó, cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Thứ ba, coi trọng và có biện pháp phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, con người Xứ Lạng, truyền thống tốt đẹp của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp; đẩy mạnh công tác huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, y tế. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, chất lượng dân số.

Chủ động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Quan tâm chăm lo chính sách an sinh xã hội; thực hiện tốt chính sách dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng cao, biên giới, các biện pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân. Tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, các lễ hội xuân 2021 bảo đảm vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021. Phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, trọng tâm là kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức; quyết tâm kéo giảm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; quản lý tốt thị trường nội địa. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đặc biệt là với Quảng Tây, Trung Quốc. Tích cực quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Thứ năm, thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đặc biệt những vi phạm về đất đai, tài nguyên, khoảng sản, quy hoạch và môi trường. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao, phát huy trách nhiệm, vai trò gương mẫu và sự quyết liệt của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp. Tiếp tục thực hiện Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2025 theo lộ trình đã được phê duyệt; hoàn thiện thí điểm trung tâm điều hành đô thị thông minh tại thành phố Lạng Sơn. Từng bước đầu tư hạ tầng viễn thông hiện đại, làm nền tảng để phát triển kỹ thuật số, thích ứng với yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Một mùa xuân mới lại về, trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, với lòng tự hào và khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021; chuẩn bị thật tốt các điều kiện, tạo động lực và khí thế mới cho bước phát triển nhanh và bền vững của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.

LÂM THỊ PHƯƠNG THANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy