Chủ nhật,  03/12/2023

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của QH Cu-ba

Chiều 5-4 tại Trụ sở QH, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH Cu-ba Ramón Pez Ferro đang thăm làm việc tại nước ta.Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trong thời gian tới, hai bên cần không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ vốn có từ lâu giữa hai dân tộc. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình của nhân dân Cu-ba anh em, đứng đầu là Chủ tịch Fidel Castro; đồng thời hết sức khâm phục ý chí kiên cường của nhân dân Cu-ba anh em đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vai trò, vị thế trên trường quốc tế. Vui mừng trước những đóng góp tích cực của QH hai bên vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Cu-ba, Chủ tịch QH đánh giá cao vai trò quan trọng của...

Chiều 5-4 tại Trụ sở QH, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH Cu-ba Ramón Pez Ferro đang thăm làm việc tại nước ta.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trong thời gian tới, hai bên cần không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ vốn có từ lâu giữa hai dân tộc. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình của nhân dân Cu-ba anh em, đứng đầu là Chủ tịch Fidel Castro; đồng thời hết sức khâm phục ý chí kiên cường của nhân dân Cu-ba anh em đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao vai trò, vị thế trên trường quốc tế. Vui mừng trước những đóng góp tích cực của QH hai bên vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Cu-ba, Chủ tịch QH đánh giá cao vai trò quan trọng của hai Ủy ban Đối ngoại QH hai nước trong việc làm đầu mối hợp tác giữa hai bên, đề nghị hai Ủy ban nói riêng, hai QH nói chung sẽ cùng nhau tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế…

Chủ nhiệm Ramón Pez Ferro nêu rõ: Cu-ba luôn mong muốn củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa hai bên, cả trên phương diện song phương và đa phương. Chủ nhiệm Ramón Pez Ferro đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai bên cùng tham gia. Chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chủ nhiệm Ramón Pez Ferro cho biết, qua chuyến thăm đã hiểu biết nhiều hơn và học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu của Việt Nam.

* Cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH Cu-ba Ramón Pez Ferro và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH Việt Nam đã tiến hành hội đàm tại Trụ sở QH. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, tình hình hoạt động của hai QH; khẳng định trước sau như một luôn coi trọng việc vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp vốn có giữa Việt Nam và Cu-ba; trao đổi về việc phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cu-ba, nhất là việc tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống tốt đẹp của quan hệ Việt Nam- Cu-ba. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn giữa các cơ quan của hai QH, khuyến khích và hỗ trợ các bộ, ngành, doanh nghiệp hai bên tích cực giao lưu, hợp tác, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam – Cu-ba.
Theo Nhandan