Chủ nhật,  03/12/2023

Chính phủ họp giao ban trực tuyến bàn về những biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô

Sáng 5-4, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến bàn về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và bảo đảm tốc độ tăng trưởng 6,5% trong năm 2010. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chủ trì hội nghị.Theo dự thảo Nghị quyết, Chính phủ tập trung 7 nhóm giải pháp bao gồm: Tập trung kiềm chế lạm phát; thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán; bảo đảm nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm ổn định, an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng; tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội; tổ chức thực hiện.Đại diện UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc một số tập đoàn, TCT Nhà nước đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, hoạt...

Sáng 5-4, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến bàn về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và bảo đảm tốc độ tăng trưởng 6,5% trong năm 2010. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo Nghị quyết, Chính phủ tập trung 7 nhóm giải pháp bao gồm: Tập trung kiềm chế lạm phát; thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán; bảo đảm nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm ổn định, an toàn hệ thống tài chính – ngân hàng; tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội; tổ chức thực hiện.

Đại diện UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc một số tập đoàn, TCT Nhà nước đã báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, hoạt động tại cơ sở và đưa ra một số kiến nghị, chủ yếu tập trung vào các vấn đề như kiểm soát giá, phân phối hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu; vấn đề về mặt bằng lãi suất ngân hàng và cơ chế cho vay thỏa thuận; cơ chế hỗ trợ hàng xuất khẩu, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính; thông tin tuyên truyền về chủ trương người Việt Nam dùng hàng Việt Nam…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận những ý kiến đóng góp và nhấn mạnh, việc kiểm soát giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, yêu cầu các địa phương, bộ, ngành chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước để kịp thời áp dụng các giải pháp điều tiết, bình ổn thị trường. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý điều hành giá theo đúng Pháp lệnh giá; rà soát, kiểm soát chi phí kinh doanh, giá thành các loại sản phẩm thuộc diện bình ổn giá theo quy định, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân…; thực hiện nghiêm túc các điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả đầu tư, tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường hệ thống phân phối, khai thông thị trường.

Về giảm mặt bằng lãi suất ngân hàng hiện nay. Ngân hàng Nhà nước phải điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối linh hoạt trong mối quan hệ với lãi suất giữa tiền Việt Nam và ngoại tệ, chỉ số giá tiêu dùng, cán cân thương mại và các kênh đầu tư khá theo hướng ổn định, góp phần khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, huy động được các nguồn ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối. Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, bảo đảm tăng trưởng tín dụng khoảng 25% và tổng phương tiện thanh toán khoảng 20%.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng nhấn mạnh, cần phải đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, đưa thông tin đầy đủ, kịp thời về chủ trương chính sách, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, tiền tệ và giá cả, định hướng để nhân dân hiểu, nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa của nghị quyết.
Theo Nhandan