Thứ năm,  29/09/2022

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dữ hội nghị cấp cao về an ninh hạt nhân tại hoa kỳ và thăm chính thức nước Cộng hoà Argentina

Ngày 6-4, Bộ Ngoại giao ra thông cáo sau đây:Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Ba-rắc Ô-ba-ma, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao về An ninh hạt nhân tại Hoa Kỳ từ ngày 12 đến 14-4-2010.Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na Cri-xti-na Phéc-nan-dết đê Kít-chơ-nê, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na từ ngày 15 đến...

Ngày 6-4, Bộ Ngoại giao ra thông cáo sau đây:

Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Ba-rắc Ô-ba-ma, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao về An ninh hạt nhân tại Hoa Kỳ từ ngày 12 đến 14-4-2010.

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na Cri-xti-na Phéc-nan-dết đê Kít-chơ-nê, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na từ ngày 15 đến 17-4-2010.
Theo Nhandan