Chủ nhật,  03/12/2023

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3/2010

LSO- Ngày 6/4/2010, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 3/2010. Dự cuộc họp có các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và MTTQ tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh tham dự phiên họp. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.Tại phiên họp này, UBND tỉnh đã nghe, thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 30/5/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 2/2/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý bảo vệ rừng. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 09 của Tỉnh ủy về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định 281- QĐ/TU ngày 15/3/2007. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 14/7/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh...

LSO- Ngày 6/4/2010, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 3/2010. Dự cuộc họp có các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và MTTQ tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh tham dự phiên họp. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Tại phiên họp này, UBND tỉnh đã nghe, thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 30/5/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 2/2/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý bảo vệ rừng. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 09 của Tỉnh ủy về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định 281- QĐ/TU ngày 15/3/2007. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 14/7/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phổ cập GD, xây dựng trường học đạt chuẩn QG giai đoạn 2006-2010. Báo cáo tổng kết Chỉ thị 07-CT/TU ngày 14/7/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác XHHGD, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2006-2010 và báo cáo kết quả xây dựng, phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Quán triệt các nội dung của các chỉ thị, nghị quyết, trong những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện. Nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ mà chỉ thị, nghị quyết đưa ra đã hoàn thành và sẽ hoàn thành vượt mức trong năm 2010 như Đề án 09, Nghị quyết 04, Chỉ thị 07. Có Chỉ thị được thực hiện và sẽ tiếp tục được thực hiện nghiêm túc như Chỉ thị 45. Tuy nhiên việc triển khai Chỉ thị số 48 về phát triển kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng còn nhiều hạn chế; việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu công nghiệp để thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn.
Sau các ý kiến thảo luận và góp ý của các thành viên UBND tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các sở, ban ngành, MTTQ tỉnh, kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các ngành chức năng hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết. Đánh giá đúng kết quả thực hiện, nêu những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời có nhận định chính xác, nêu các kiến nghị cần thiết để UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Đây là những vấn đề rất quan trọng và là căn cứ để Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và sẽ có sự lãnh đạo cần thiết; đáp ứng sự phát triển công nghiệp, nông lâm nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn tới.

MH