Thứ ba,  28/11/2023

Bình Gia tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến

LSO-Ngày 6/4/2010 UBND huyện Bình Gia đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ nhất giai đoạn từ 2006-2010. 204 đại biểu là những tập thể, cá nhân gương điển hình trong các phong trào thi đua trên khắp các lĩnh vực của huyện đã về dự hội nghị. 5 năm qua, huyện Bình Gia luôn coi trọng phong trào thi đua yêu nước, nhất là từ khi có Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã triển khai mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng xuống các cơ sở. Sau 5 năm đã thu được những kết quả quan trọng trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2005 đạt 8,14%, đến năm 2009 đã đạt 10,3%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2006 đạt 4,4 triệu đồng/ người/năm, đến năm 2009 đạt 7,95 triệu đồng/ người/năm. Trên các lĩnh vực văn hoá xã hội có bước...

LSO-Ngày 6/4/2010 UBND huyện Bình Gia đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ nhất giai đoạn từ 2006-2010. 204 đại biểu là những tập thể, cá nhân gương điển hình trong các phong trào thi đua trên khắp các lĩnh vực của huyện đã về dự hội nghị.
5 năm qua, huyện Bình Gia luôn coi trọng phong trào thi đua yêu nước, nhất là từ khi có Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã triển khai mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng xuống các cơ sở. Sau 5 năm đã thu được những kết quả quan trọng trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2005 đạt 8,14%, đến năm 2009 đã đạt 10,3%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2006 đạt 4,4 triệu đồng/ người/năm, đến năm 2009 đạt 7,95 triệu đồng/ người/năm. Trên các lĩnh vực văn hoá xã hội có bước phát triển khá, các chính sách xã hội được quan tâm, lĩnh vực an ninh- quốc phòng được bảo đảm.
Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 35 tập thể, 62 cá nhân đã đạt thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-1015 và những năm tiếp theo.

Thế Phương