Thứ tư,  25/05/2022

Tâm huyết của đại biểu nữ dân tộc thiểu số tại Đại hội XIII

Giây phút nghỉ giải lao của các đại biểu nữ bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Trong số 1.587 đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%. Bên lề Đại hội, các phóng viên Nhân Dân điện tử đã gặp gỡ ba đại biểu phụ nữ là người dân tộc thiểu số với nhiều tâm huyết mang tới Đại hội lần này. 

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, người dân tộc Nùng:

Cần quan tâm đào tạo nguồn cán bộ nữ

Tâm huyết của đại biểu nữ dân tộc thiểu số tại Đại hội XIII -0
 

Văn kiện trình Đại hội XIII có nhiều nội dung quan trọng, đã đề cập một cách toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp cho 5 năm, 10 năm tới và định hướng đến năm 2045. Trong đó, tôi đặc biệt quan tâm đến việc phát triển kinh tế vùng, đặc biệt là khai thác lợi thế của vùng. Tôi cũng quan tâm đến việc tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vấn đề này cũng được đưa vào trong Báo cáo chính trị, và chắc là trong nghị quyết Đại hội lần này cũng sẽ được đề cập tới.

Để có nguồn cán bộ nữ, theo tôi, trước hết phải phát hiện lựa chọn những người có năng lực, tiếp nữa là phải đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, rồi giao trọng trách cho họ khẳng định được vai trò cá nhân. Nếu chúng ta không làm quy trình ngay từ đầu mà ta chỉ chọn khi họ vào vị trí rồi thì sẽ muộn hơn nhiều so với nam giới và chúng ta không có nguồn cán bộ nữ.

Đồng chí Đỗ Thị Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang, người dân tộc Phù Lá:

Tôi mong phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được quan tâm

Tâm huyết của đại biểu nữ dân tộc thiểu số tại Đại hội XIII -0
 

Nhờ tích cực thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, bộ mặt nông thôn, đời sống nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã được nâng lên. Các khu vực xóm, xã vùng biên giới xa xôi cũng được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ cơ sở được bồi dưỡng phát triển để làm tốt hơn nhiệm vụ tại cơ sở. Người dân được quan tâm chăm sóc về y tế, giáo dục, an sinh xã hội và có nhiều định hướng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là tạo việc làm cho thanh niên lao động vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Tại Đại hội, các đại biểu rất quan tâm đến việc phát triển vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Tôi rất kỳ vọng sau Đại hội, Nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống gắn liền với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 88 năm 2019 của Quốc hội về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa có những khó khăn nhất định nhưng trong thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền rất quan tâm đến việc phát triển Đảng, số lượng đảng viên đã tăng lên rõ rệt và chất lượng đảng viên cũng đã được quan tâm và đào tạo phát triển. Thời gian qua tại tỉnh Hà Giang, đảng viên đã chung tay với các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới và từ đó đóng góp của đảng viên vào việc phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng rất rõ rệt và hiệu quả.

Trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII có rất nhiều nội dung mới, trong đó tôi tâm huyết nhất đó là việc giáo dục lý tưởng, đào tạo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong các văn kiện đại hội lần này đã đề cập việc bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, cũng như quan tâm việc phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống an sinh xã hội của dân tộc thiểu số và đặc biệt nâng cao thu nhập, giúp cho dân tộc thiểu số sẽ có việc làm ổn định rồi phát triển kinh tế tại địa phương.

Tôi rất kỳ vọng trong thời gian tới Nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống với những định hướng quan tâm đến phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và mong rằng sau Đại hội các Nghị quyết sẽ được triển khai một cách hiệu quả, đồng bộ và có những giải pháp, chương trình hành động cũng như là cách làm thiết thực, hiệu quả.

Có thể thấy rằng, công tác phát triển cán bộ nữ rất được quan tâm và tôi kỳ vọng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là nữ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, làm sao phát huy được bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trung hậu, trí tuệ, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Sơn La:

Tôi tâm đắc với chủ đề của Đại hội lần này

Tâm huyết của đại biểu nữ dân tộc thiểu số tại Đại hội XIII -0
 

Đoàn đại biểu tỉnh Sơn La tham dự đại hội lần này đã tập trung nghiên cứu rất kỹ các nội dung văn kiện Đại hội và tại phiên thảo luận, đoàn đại biểu cũng thảo luận rất sôi nổi các nội dung và thể hiện sự nhất trí cao với các nội dung dự thảo. Đồng thời, đoàn cũng đề xuất một số nội dung, gửi Đoàn Chủ tịch.

Đến dự Đại hội lần này, điều tôi tâm huyết nhất chính là chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Tôi nghĩ rằng chỉ có xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh thì mới có thể lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Với trách nhiệm là đại biểu dự Đại hội, tôi nghiên cứu kỹ các tài liệu văn kiện và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần này, trên cơ sở đó, theo chức năng nhiệm vụ sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết tới cơ sở và đồng thời cụ thể hóa vào chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh Sơn La trong thời gian tới.

Theo Nhandan