Thứ năm,  19/05/2022

Lạng Sơn tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí

LSO-Cùng với sự đổi mới, lớn mạnh của báo chí trong cả nước, những năm qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh ngày càng có sự chuyển biến, tiến bộ về mọi mặt, từng bước thể hiện rõ vai trò là tiếng nói của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân. Kết quả có được, phần lớn là nhờ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã không ngừng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí.Lãnh đạo tỉnh tham quan Hội báo xuân Lạng Sơn năm 2010 Ảnh: Ngọc NhungXác định rõ vai trò ngày càng quan trọng của của báo chí, nhất là trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm, nhanh chóng triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, phóng viên, hội viên các cơ quan báo chí. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng nhiệm vụ trong chỉ đạo, quản lý và hoạt động...

LSO-Cùng với sự đổi mới, lớn mạnh của báo chí trong cả nước, những năm qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh ngày càng có sự chuyển biến, tiến bộ về mọi mặt, từng bước thể hiện rõ vai trò là tiếng nói của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân. Kết quả có được, phần lớn là nhờ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã không ngừng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí.

Lãnh đạo tỉnh tham quan Hội báo xuân Lạng Sơn năm 2010 Ảnh: Ngọc Nhung
Xác định rõ vai trò ngày càng quan trọng của của báo chí, nhất là trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm, nhanh chóng triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, phóng viên, hội viên các cơ quan báo chí. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng nhiệm vụ trong chỉ đạo, quản lý và hoạt động của đội ngũ những người làm báo. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng đến cán bộ, đảng viên, phóng viên. Trên cơ sở đó, hầu hết những người làm báo tích cực học tập, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ báo chí, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng tháng, quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có định hướng về yêu cầu, nội dung tuyên truyền; tổ chức giao ban với các cơ quan báo chí; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động báo chí và kết quả tuyên truyền trên báo chí; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh trong hoạt động báo chí, đảm bảo tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng chính trị tư tưởng. Sở Thông tin – Truyền thông luôn chủ động thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí theo Luật Báo chí, Luật Xuất bản và hướng dẫn thi hành các văn bản về quản lý và hoạt động báo chí đối với các cơ quan báo chí và các đơn vị cấp tỉnh xuất bản bản tin, tạp chí thông tin nội bộ; phối hợp với các ngành chức năng quản lý, kiểm tra các đại lý internet trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Hội Nhà báo tỉnh vừa nỗ lực thực hiện hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đúng với đối tượng, mục đích nhằm khích lệ, động viên những người làm báo, đồng thời tạo sự gắn bó giữa nhà báo, hội viên với tổ chức hội; gắn việc quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho hội viên với việc bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho những người làm báo trên địa bàn tỉnh.
Báo Lạng Sơn luôn có sự đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, hình thức, giữ vững định hướng tư tưởng của Đảng, thông tin nhanh nhạy, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Số lượng phát hành hàng năm tăng, báo in xuất bản 5 kỳ một tuần theo đúng định hướng của Đảng. Trang tin điện tử được quan tâm cải tiến giao diện và nhiều tiện ích, tăng cường khả năng thông tin nhanh nhạy đến với bạn đọc cả nước và quốc tế. Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh được quan tâm đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin cả về nội dung, hình thức, tăng thời gian, thời lượng phát sóng phát thanh và truyền hình. Hệ thống đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố ngày càng được đầu tư đồng bộ, đảm bảo việc tuyên truyền nhanh chóng, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay, các cơ quan báo chí của tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế chưa dễ khắc phục. Đó là trình độ, năng lực cũng như tính tự giác học tập nâng cao năng lực chuyên môn của những người làm báo của tỉnh không đồng đều; một số phóng viên, nhất là phóng viên trẻ còn ít kinh nghiệm thực tiễn, nên phần nào đã hạn chế đến chất lượng và hiệu quả hoạt động báo chí. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm báo, nhất là đội ngũ phóng viên nghiệp dư chưa làm được thường xuyên, liên tục, chưa phát huy được hết khả năng đội ngũ những người làm báo… Dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, những tồn tại, yếu kém vừa nêu đã và đang được lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh nỗ lực tìm biện pháp khả thi để nhanh chóng khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trên địa bàn.

Hoàng Thái