Thứ bảy,  26/11/2022

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh: Ðại hội Ðảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Ðảng và toàn dân

Trong hai ngày 7 và 8-4, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn công tác của Trung ương đã kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tại thành phố Hải Phòng.Làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp phải theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương và coi trọng chất lượng. Đảng bộ thành phố phải tổ chức thật tốt việc thảo luận...

Trong hai ngày 7 và 8-4, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn công tác của Trung ương đã kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tại thành phố Hải Phòng.

Làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp phải theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương và coi trọng chất lượng. Đảng bộ thành phố phải tổ chức thật tốt việc thảo luận những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Xây dựng báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cần tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài của địa phương. Trong công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý Đảng bộ thành phố phải đổi mới phương thức lãnh đạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, nghiêm túc nhìn thẳng vào những yếu kém, khuyết điểm để có hướng sửa chữa, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy phải thực hiện đúng quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ; chú ý phát hiện những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển… Là một địa phương có cảng biển lớn và nhiều khu công nghiệp quan trọng, Đảng bộ thành phố Hải Phòng phải thường xuyên quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng và tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho cán bộ, đảng viên.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm năm tới của cả nước, theo Tổng Bí thư vẫn phải tiếp tục tập trung vào việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2010 rất nặng nề, Đảng bộ thành phố phải đồng thời làm tốt cả hai nhiệm vụ, đó là tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Không được vì lý do chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp mà lơi lỏng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Về định hướng phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, Tổng Bí thư gợi ý: Là một cực tăng trưởng của cả nước và với lợi thế lớn về cảng biển, Hải Phòng cần lựa chọn phát triển những ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao và không gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, thành phố tập trung phát triển các ngành dịch vụ để Hải Phòng sớm trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển lớn ở phía bắc và cũng là một trong những trung tâm dịch vụ tài chính, ngân hàng của cả nước. Thành phố cần có quy hoạch tổng thể để kết hợp công nghiệp với dịch vụ, công nghiệp với nông nghiệp và công nghiệp-nông nghiệp với xuất khẩu nhằm tạo thế cho Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững. Trong quá trình phát triển, thành phố cần quan tâm đến chất lượng tăng trưởng, cũng như xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới ở các huyện ngoại thành…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong phát triển kinh tế-xã hội những năm qua. Đây là những tiền đề quan trọng trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa tới. Tổng Bí thư tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố sắp tới sẽ thành công tốt đẹp, đánh dấu bước tiến mới về mọi mặt của Hải Phòng.

Theo báo cáo của Thành ủy Hải Phòng, trong quý I-2010, kinh tế của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển khá đồng đều ở tất cả các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,82%. Một số ngành, lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao như thu ngân sách, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, sản lượng hàng hóa qua cảng, thu hút lao động. Dịch vụ thương mại tăng trưởng mạnh cả về hàng hóa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu… Công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng với quy mô sâu, rộng, thu hút được sự quan tâm và đồng thuận cao của toàn xã hội. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần. Công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp được tập trung cao. Các quận ủy, huyện ủy và cấp ủy cấp trên cơ sở đã và đang tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội điểm ở đảng bộ cơ sở đạt kết quả tốt, trong đó việc thí điểm thực hiện chủ trương đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt các yêu cầu đề ra.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Thông tri số 14 ngày 12-10-2009 về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; Kế hoạch 61 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội 14 Đảng bộ thành phố; đồng thời có kế hoạch về chỉ đạo điểm đại hội cấp cơ sở và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của thành phố để quán triệt và triển khai thực hiện. Thực hiện đại hội điểm đảng bộ cơ sở, các quận ủy, huyện ủy và đảng bộ cấp trên cơ sở của thành phố đã chọn 34 đảng bộ cơ sở để chỉ đạo thí điểm đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Đến ngày 5-4-2010, đã có 14/34 (đạt 41%) đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm hoàn thành việc tổ chức đại hội. Các đảng bộ còn lại sẽ tổ chức đại hội từ nay đến trước ngày 15-4-2010. Qua 14 đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội điểm, việc xây dựng và thảo luận dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội nhìn chung bảo đảm yêu cầu; công tác nhân sự cấp ủy khóa mới thực hiện đúng quy định, phát huy được tính dân chủ, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên…

* Đến dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ lần thứ X (Nhiệm kỳ 2010 – 2015), Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả đạt được của phường trong những năm qua, trong đó nổi bật là hệ thống chính trị của phường Hoàng Văn Thụ tương đối đồng bộ và hoạt động có hiệu quả, công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, thực hiện xóa đói, giảm nghèo… đạt nhiều kết quả tốt. Về thảo luận báo cáo trình đại hội, Tổng Bí thư gợi ý các tham luận tại đại hội cần sinh động, trong đó tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân. Đại hội cần bàn những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống của nhân dân. Về bầu cử lựa chọn nhân sự cho cấp ủy khóa mới, Tổng Bí thư yêu cầu đại hội cần phân tích qua thực tiễn để lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, có đức, có tài, “dám nghĩ, dám nói, dám làm”. Đại hội lần này là cơ sở cho Đảng bộ phường có quyết tâm mới, nguồn sinh lực mới, năng động và sáng tạo hơn nữa.

Trong thời gian làm việc tại thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy xi-măng Hải Phòng, Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng. Tổng Bí thư cũng đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, Đền liệt sĩ quận Hồng Bàng; thăm và tặng quà một số gia đình chính sách.
Theo Nhandan