Thứ năm,  29/09/2022

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2010- 2015

Ngày 10/4/20010, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015. Tới dự có các đồng chí: Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Văn Thiềng, Trưởng Ban công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh cùng với sự có mặt của trên 70 hội viên Hội Nhà báo tỉnh....Trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho các tập thể và cá nhânĐược sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, trong nhiệm kỳ qua, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh ngày càng được nâng cao. Đặc biệt từ khi có Thông báo kết luận số 162-TB/TW của Bộ Chính trị đề cập một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí trong tình hình hiện nay, báo chí Lạng Sơn ngày càng trưởng thành, thể hiện rõ vai trò xung kích, tiên phong trong mặt trận tư tưởng- văn hoá của Đảng. Những thành tích của 3 cơ quan báo luôn gắn liền với hoạt động...

Ngày 10/4/20010, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015. Tới dự có các đồng chí: Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Văn Thiềng, Trưởng Ban công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh cùng với sự có mặt của trên 70 hội viên Hội Nhà báo tỉnh….
Trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho các tập thể và cá nhân
Được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, trong nhiệm kỳ qua, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh ngày càng được nâng cao. Đặc biệt từ khi có Thông báo kết luận số 162-TB/TW của Bộ Chính trị đề cập một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí trong tình hình hiện nay, báo chí Lạng Sơn ngày càng trưởng thành, thể hiện rõ vai trò xung kích, tiên phong trong mặt trận tư tưởng- văn hoá của Đảng. Những thành tích của 3 cơ quan báo luôn gắn liền với hoạt động của các chi hội nhà báo trong suốt nhiệm kỳ qua. Nhất là từ khi có Chỉ thị số 37-CT/TW và Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, công tác Hội được củng cố và kiện toàn. Đến nay, Hội có 3 chi hội và 3 câu lạc bộ Báo chí với 80 hội viên. Trong 5 năm qua, Hội luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác tư tưởng, công tác Báo chí được hội và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các chi hội kịp thời tổ chức triển khai đến hội viên. Công tác đào tạo tập huấn cho các hội viên được quan tâm. Hội đã chủ động phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí- Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức được 8 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên, mỗi lớp từ 15- 25 hội viên tham dự; cử gần 20 hội viên đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương hội tổ chức. Từ năm 2005 đến nay, Hội đã triển khai thực hiện đề án hỗ trợ kinh phí cho các tác phẩm báo chí chất lượng. Trong cả nhiệm kỳ đã thẩm định và hỗ trợ cho 105 tác phẩm của gần 90 tác giả và nhóm tác giả là hội viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.
Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa V
Phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2010-2015: “Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi hội viên- nhà báo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động công tác Hội từ tỉnh đến các cơ sở. Đổi mới phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực và hiệu quả. Đề cao vai trò hoạt động của các chi hội trong các cơ quan báo chí, gắn hoạt động của Hội Nhà báo với nghiệp vụ chuyên môn và các phong trào thi đua. Xây dựng cơ quan Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí trong sạch, vững mạnh. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên nhà báo, xây dựng đội ngũ những người làm báo vững về chính trị, tinh thông về nghề nghiệp, có đạo đức trong sang, góp phần xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng giầu đẹp, phồn vinh”.
Ghi nhận những thành tích đạt được trong, nhiệm kỳ, đã có 3 tập thể và 25 hội viên – nhà báo được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen; 20 hội viên được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”. Nhân dịp đại hội lần thứ V-2010-2010, Hội Nhà báo tỉnh có 4 tập thể và 13 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Hội Nhà báo Việt nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 7 đồng chí; bầu các chức danh chủ tịch và phó chủ tịch; đồng chí Nông Lương Chấn, Tổng biên tập Báo Lạng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội khoá V. Đại hội đã bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam. Đại hội Hội Nhà báo tỉnh đã thành công tốt đẹp và thông qua Nghị quyết.

Phan Cầu