Thứ sáu,  01/03/2024

Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ: Một nhiệm kỳ nhìn lại

LSO-Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là một đơn vị sự nghiệp có chức năng nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức của tỉnh về lý luận chính trị, hành chính, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác. Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng uỷ nhà trường có 41 đảng viên chính thức, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Đảng uỷ nhà trường thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên được đẩy mạnh, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ từng bước được nâng cao …Đối với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, Đảng uỷ, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, không ngừng...

LSO-Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là một đơn vị sự nghiệp có chức năng nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức của tỉnh về lý luận chính trị, hành chính, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.
Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng uỷ nhà trường có 41 đảng viên chính thức, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Đảng uỷ nhà trường thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên được đẩy mạnh, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ từng bước được nâng cao …
Đối với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, Đảng uỷ, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, công tác nghiên cứu khoa học có nhiều chuyển biến đáng khích lệ. Các đoàn thể quần chúng phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tạo điều kiện và khuyến khích các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng Đảng bộ, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Biểu quyết trong đại hội.
Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua Đảng uỷ nhà trường đã đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, thông qua các kỳ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các buổi toạ đàm, hội thảo, tham gia các cuộc thi tìm hiểu, khảo sát thực tế, các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT… để ôn lại lịch sử , khơi dậy niềm tự hào truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình học tập trong toàn Đảng bộ. Sau khi học tập, nghiên cứu, Đảng bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng viết bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nội dung đăng ký thể hiện đầy đủ trên các lĩnh vực. Nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ nhà trường cũng đã tổ chức thành công Hội thi “kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia cuộc thi viết “tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc 5 tiêu chuẩn cán bộ, đảng viên, viên chức Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ Khối CQDC Đảng tỉnh, Đảng uỷ nhà trường đã xây dựng kế hoạch chương trình hành động, tổ chức học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.
Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ nhà trường đã lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú của đảng viên. Thường xuyên nhắc nhở đảng viên ý thức tự giác, gương mẫu, chấp hành tổ chức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Đảng uỷ nhà trường đã tăng cường thực hiện hiệu quả, do đó các chi bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, không có đảng viên bị kỷ luật, đảng viên và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…Từ những cố gắng, nỗ lực đó, nhiệm kỳ qua các tổ chức đoàn thể hằng năm đều đạt danh hiệu vững mạnh, năm 2009 Công đoàn cơ sở nhà trường được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị vững mạnh xuất sắc, các chi bộ và Đảng bộ nhà trường luôn đạt trong sạch, vững mạnh.
Bước vào nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ nhà trường tiếp tục đẩy mạnh tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng. Thực hiện tốt phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, công tác nghiên cứu khoa học gắn lý luận với thực tiễn, không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh có phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận chính trị vững vàng, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý điều hành và thực thi công vụ. Phấn đấu Đảng bộ, các chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tin tưởng rằng, với quyết tâm đó và những kết quả thắng lợi của nhiệm kỳ qua sẽ là động lực để Đảng bộ nhà trường thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Phong Linh