Thứ bảy,  26/11/2022

Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Ngày 14-4 Đoàn đại biểu Hạ viện Vương quốc Bỉ do Chủ tịch Patrick Dawael dẫn đầu tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng.Tham gia Đoàn có các Hạ nghị sĩ: ông Servais Verherstraeten, Chủ tịch Nhóm CD&V (Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của Cộng đồng nói tiếng Flamand) thuộc Hạ viện; ông Daniel Bacquelaine, Chủ tịch Nhóm MR (Phong trào cải cách - Đảng Tự do của Cộng đồng nói tiếng Pháp) thuộc Hạ viện; ông Thierry Giet, thành viên của Nhóm PS (Đảng Xã hội của Cộng đồng nói tiếng Pháp) thuộc Hạ viện; bà Hilde Vautmans, Chủ tịch Nhóm Open VLD (Đảng Tự do của Cộng đồng nói tiếng Flamand) thuộc Hạ viện; ông Giê-rôn-phơ A-nê-man, Chủ tịch của Nhóm VB (Đảng Vlaam Blok) thuộc Hạ viện; ông Lút-vích Van-đen-hô-vơ, thành viên Nhóm SP.A (Đảng Xã hội của Cộng đồng nói tiếng Flamand) thuộc Hạ viện; ông Cri-sti-an Brốt-co-nơ, Chủ tịch Nhóm CDH (Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của Cộng đồng nói tiếng Pháp) thuộc Hạ viện; ông Giăng-me-ri-e Đi-đếch-cơ, Chủ tịch Nhóm LDD (Đảng Li-xtơ Đi-đếch-cơ)...

Ngày 14-4 Đoàn đại biểu Hạ viện Vương quốc Bỉ do Chủ tịch Patrick Dawael dẫn đầu tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng.

Tham gia Đoàn có các Hạ nghị sĩ: ông Servais Verherstraeten, Chủ tịch Nhóm CD&V (Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của Cộng đồng nói tiếng Flamand) thuộc Hạ viện; ông Daniel Bacquelaine, Chủ tịch Nhóm MR (Phong trào cải cách – Đảng Tự do của Cộng đồng nói tiếng Pháp) thuộc Hạ viện; ông Thierry Giet, thành viên của Nhóm PS (Đảng Xã hội của Cộng đồng nói tiếng Pháp) thuộc Hạ viện; bà Hilde Vautmans, Chủ tịch Nhóm Open VLD (Đảng Tự do của Cộng đồng nói tiếng Flamand) thuộc Hạ viện; ông Giê-rôn-phơ A-nê-man, Chủ tịch của Nhóm VB (Đảng Vlaam Blok) thuộc Hạ viện; ông Lút-vích Van-đen-hô-vơ, thành viên Nhóm SP.A (Đảng Xã hội của Cộng đồng nói tiếng Flamand) thuộc Hạ viện; ông Cri-sti-an Brốt-co-nơ, Chủ tịch Nhóm CDH (Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của Cộng đồng nói tiếng Pháp) thuộc Hạ viện; ông Giăng-me-ri-e Đi-đếch-cơ, Chủ tịch Nhóm LDD (Đảng Li-xtơ Đi-đếch-cơ) thuộc Hạ viện.

Ông P. Dawael sinh ngày 13-10-1955 tại Li-e, một thành phố nói tiếng Hà Lan của Bỉ, có bằng Luật (năm 1977), Công chứng (năm 1978), Trường đại học VUB. Từ năm 1977 đến 1985, ông hành nghề luật sư; từ năm 1981 đến 1982, là Phó Chủ tịch Đảng PVV; từ năm 1981 đến 1985, là Tổng Thư ký Đảng PVV (tiền thân của Đảng VLD); từ năm 1982 đến 1994, là Ủy viên Tòa thị chính quận Tông-grê; từ năm 1985 đến 1992, là Bộ trưởng Văn hóa Cộng đồng Fla-man-đê; từ năm 1985 đến 1995, là Nghị sĩ bang Tông-grê-Ma-sê-ích; từ năm 1992 đến 1999, là Chủ tịch nhóm VLD trong Hạ viện; từ năm 1995 đến 1999, là Thị trưởng Thị trấn Tông-grê; từ năm 1999 đến 2003, là Bộ trưởng – Thống đốc Cộng đồng Fla-man-đê. Năm 2003, ông là Nghị sĩ Bang Lim-buốc; từ năm 2003 đến 2008, là Bộ trưởng Nội vụ; năm 2008 là Phó Thủ tướng. Ông được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ từ ngày 30-12-2008. Ông có vợ và ba con.
Theo Nhandan