Thứ bảy,  01/10/2022

Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn: Quan tâm công tác xây dựng Đảng

LSO-Trong những năm gần đây, Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn phải đối mặt với nhiều khó khăn do biến động của giá cả thị trường. Thêm vào đó là sức ép từ yêu cầu phải đổi mới công nghệ, di chuyển địa điểm và tổ chức lại sản xuất. Tuy vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty luôn được duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng hàng năm luôn duy trì ở mức 12 – 15%, đời sống, việc làm của người lao động luôn được đảm bảo. Một nguyên nhân rất quan trọng để đạt được những kết quả đó là đảng bộ công ty luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng với mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh. Đảng bộ công ty có 5 chi bộ trực thuộc, 78 đảng viên, chiếm 17% tổng số biên chế trong công ty. Ngay từ đầu những năm 2005 – 2006, đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Quá trình này mất nhiều thời gian, công sức cho việc sắp...

LSO-Trong những năm gần đây, Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn phải đối mặt với nhiều khó khăn do biến động của giá cả thị trường. Thêm vào đó là sức ép từ yêu cầu phải đổi mới công nghệ, di chuyển địa điểm và tổ chức lại sản xuất.
Tuy vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty luôn được duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng hàng năm luôn duy trì ở mức 12 – 15%, đời sống, việc làm của người lao động luôn được đảm bảo. Một nguyên nhân rất quan trọng để đạt được những kết quả đó là đảng bộ công ty luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng với mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh.
Đảng bộ công ty có 5 chi bộ trực thuộc, 78 đảng viên, chiếm 17% tổng số biên chế trong công ty. Ngay từ đầu những năm 2005 – 2006, đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Quá trình này mất nhiều thời gian, công sức cho việc sắp xếp lao động, bố trí việc làm sau cổ phần hóa. Tiếp đó là những năm công ty vừa sản xuất, kinh doanh vừa phải lập dự án đầu tư xây dựng mới để chuyển công đoạn nung đốt klinhke ra khỏi địa bàn Thành phố Lạng Sơn theo kế hoạch của tỉnh. Cũng trong thời kỳ này, giá cả một số vật tư, nguyên liệu tăng cao; sự cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm trên thị trường ngày càng gay gắt. Hiện tại, công ty vừa tổ chức sản xuất, kinh doanh, vừa thực hiện phương án chuyển đổi công nghệ lò đứng sang lò quay. Công việc này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực để thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ.

Khách nhận hàng tại Công ty xi măng Lạng Sơn.
Trước thực trạng đó, đảng bộ công ty đã phát huy tốt trí tuệ tập thể, vừa chú trọng công tác xây dựng Đảng, vừa tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, hàng năm, đảng bộ công ty đều lập kế hoạch xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên cơ sở đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm, đảng bộ công ty đã tập trung lãnh đạo, phát huy tối đa các mặt mạnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót, quán triệt và thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Đảng ủy cũng như các chi bộ trực thuộc duy trì sinh hoạt có nề nếp, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10 – CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện tốt. Mỗi đảng viên được giao nhiệm vụ cụ thể. Hầu hết đảng viên của đảng bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ ở nơi công tác và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Hàng năm, đảng bộ đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên; chỉ đạo các đoàn thể phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú để giới thiệu với tổ chức đảng thông qua phong trào học tập, lao động sản xuất, kinh doanh. 5 năm qua, đảng bộ đã kết nạp được 20 đảng viên, trong đó có 14 đồng chí là công nhân trực tiếp sản xuất.
Song song với quá trình quản lý, tạo nguồn, đảng bộ công y luôn chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Nhờ đó, đã khắc phục kịp thời một số thiếu sót, hạn chế trong tổ chức sinh hoạt đảng.
Đồng chí Lương Minh Nhuận, Phó Bí thư Đảng bộ công ty cho biết : qua phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên từ năm 2005 – 2009, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng bộ công ty thường đạt từ 85% trở lên. 100% chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ công ty 4 năm liền được cấp ủy cấp trên công nhận đạt trong sạch vững mạnh và một năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây vừa là niềm tự hào song cũng đặt ra yêu cầu đảng bộ công ty phải không ngừng nỗ lực, tỏ rõ vai trò tiên phong của mình, chung sức đồng lòng cùng với hội đồng quản trị và ban giám đốc xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh.

Hoàng Thái