Thứ tư,  07/06/2023

Tuyên bố chung Việt Nam – Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đã thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, từ ngày 13 đến 15-4-2010. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã có cuộc hội đàm sâu rộng về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào1- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thăm và chúc Tết nguyên Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Khăm-tày Xi-phăn-đon; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông; Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Xỉ-xa-vạt Kẹo-bun-phăn; Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn. Các cuộc hội đàm, hội kiến đã diễn ra trong bầu không khí thắm tình...

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đã thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, từ ngày 13 đến 15-4-2010. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã có cuộc hội đàm sâu rộng về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam – Lào

1- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thăm và chúc Tết nguyên Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Khăm-tày Xi-phăn-đon; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông; Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Xỉ-xa-vạt Kẹo-bun-phăn; Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn. Các cuộc hội đàm, hội kiến đã diễn ra trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và tin cậy lẫn nhau. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lào; thăm và có bài phát biểu quan trọng tại Đại học Quốc gia Lào; tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam; thăm tỉnh Luông Pha Băng và dự lễ hội đón Tết cổ truyền Bun Pi Mày của Lào; gặp và nói chuyện thân mật với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tại các nơi đến thăm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đón tiếp hết sức trọng thị và nồng nhiệt, tràn đầy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

2- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là những thành tựu sau gần 25 năm đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả dành cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trước đây cũng như hiện nay.

3- Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào đã giành được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là những thành tựu sau gần 25 năm đổi mới; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX của Đảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4- Hai bên hết sức phấn khởi và tự hào sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào không ngừng được củng cố và phát triển. Đặc biệt trong những năm gần đây, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mới, sự tin cậy, gắn bó ngày càng sâu sắc và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực: quan hệ chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại được tăng cường; hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – kỹ thuật có nhiều tiến bộ, đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Lào tiếp tục đạt mức cao; quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức nhân dân, địa phương hai nước phát triển sâu rộng hơn.

Hai bên một lần nữa khẳng định quyết tâm mãi mãi giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, coi đây là quy luật phát triển, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước và là tài sản vô giá của hai dân tộc truyền tiếp cho các thế hệ mai sau; nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào trên tinh thần phát huy độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, hợp tác cùng có lợi, kết hợp thỏa đáng tính chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam – Lào với thông lệ quốc tế, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông – Nam Á, trên tinh thần hướng tới Cộng đồng ASEAN.

5- Hai bên nhất trí tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, hai nước; tiếp tục trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về công cuộc đổi mới và công tác xây dựng Đảng; mở rộng các hoạt động giao lưu hữu nghị, văn hóa, thể thao và hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội, đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương hai nước; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Tổ chức Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam.

6- Hai bên khẳng định tầm quan trọng của hợp tác kinh tế giữa hai nước và đánh giá cao kết quả tích cực của Kỳ họp lần thứ 32 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật Việt Nam – Lào tháng 1-2010, tại tỉnh Luông Pha Băng. Hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư, thương mại; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hợp tác, đầu tư về năng lượng, khai khoáng, trồng và chế biến cây công nghiệp, giao thông – vận tải, bưu chính – viễn thông, thăm dò dầu khí, hàng không, thủy sản, khí tượng thủy văn, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, y tế, thể thao, du lịch; thúc đẩy hình thành các khu kinh tế cửa khẩu và nối mạng cơ sở hạ tầng giữa hai nước.

7- Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phòng chống các loại tội phạm qua biên giới; tiếp tục hợp tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào; tiếp tục xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển toàn diện, bền vững lâu dài; hoàn thành tiến độ Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trong năm 2014 như đã thỏa thuận.

8- Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; bày tỏ hài lòng về những thành tựu trong hoạt động đối ngoại của hai nước; nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin về các vấn đề quốc tế và khu vực, cũng như các hoạt động tại các tổ chức và diễn đàn hợp tác đa phương; tăng cường hợp tác và sử dụng có hiệu quả nguồn nước sông Mê Công; phối hợp chặt chẽ với Cam-pu-chia triển khai thực hiện tốt thỏa thuận giữa ba thủ tướng Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia về Tam giác phát triển. Phía Lào khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ để Việt Nam hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN trong năm 2010.

9- Hai bên bày tỏ vui mừng và đánh giá cao kết quả tốt đẹp và ý nghĩa sâu sắc của chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững.

10- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã dành cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và thắm tình đồng chí, anh em sâu sắc, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn chân thành cảm ơn và nhận lời mời, thời gian cụ thể sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

Viêng Chăn, ngày 15 tháng 4 năm 2010.
Theo Nhandan