Thứ bảy,  01/10/2022

Phát động đợt thi đuađặc biệt kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

Ngày 15-4, TP Hà Nội phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng các cấp. Tới dự, có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư.Trong đợt thi đua này, các cấp, các ngành tập trung thực hiện hai nội dung: tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; gắn hoạt động kỷ niệm với các phong trào thi đua thiết thực trên các lĩnh vực, tạo chuyển biến tích cực trong xã hội và đời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố trên 10% trong năm 2010. Các đơn vị đang thực hiện chỉnh trang các tuyến phố cần bảo đảm chất lượng theo từng...

Ngày 15-4, TP Hà Nội phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Đảng các cấp. Tới dự, có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng T.Ư.

Trong đợt thi đua này, các cấp, các ngành tập trung thực hiện hai nội dung: tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; gắn hoạt động kỷ niệm với các phong trào thi đua thiết thực trên các lĩnh vực, tạo chuyển biến tích cực trong xã hội và đời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố trên 10% trong năm 2010. Các đơn vị đang thực hiện chỉnh trang các tuyến phố cần bảo đảm chất lượng theo từng khu vực, tránh lãng phí và phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 30-8. Việc bảo vệ các hồ nước trên địa bàn thực hiện cả bằng nguồn xã hội hóa và nguồn vốn ngân sách; xác định dự án nào cần ưu tiên thì làm trước và làm xong dứt điểm. Các công trình thuộc nhóm dự án phải hoàn thành, khởi công hoặc khuyến khích hoàn thành để chào mừng Đại lễ phải tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ. Những dự án gặp khó khăn, chủ đầu tư kịp thời báo cáo UBND thành phố để tháo gỡ. Những công trình nào do yếu tố khách quan không thể hoàn thành tất cả các hạng mục thì xem xét, chọn lọc một số hạng mục quan trọng nhất để hoàn thành. Công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô là nhiệm vụ cần đặt lên hàng đầu… Đợt thi đua này sẽ được tổng kết, đánh giá vào cuối tháng 9, trước khi thành phố tiến hành Đại lễ kỷ niệm.
Theo Nhandan