Thứ bảy,  01/10/2022

Đánh giá kết quả 2 năm thực hiện chủ trương thống nhất văn phòng cấp ủy

LSO-Sáng nay (26/2), Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.

Từ ngày 1/1/2019, Văn phòng Tỉnh ủy đã làm thủ tục tiếp nhận 30 nhân sự mới cùng các tài sản, cơ sở vật chất và bố trí về các phòng trực thuộc.

Sau 2 năm triển khai chủ trương, công tác văn thư, tài chính kế toán tập trung về một mối, tạo thuận lợi trong trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ, Văn phòng cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận cũng như đề xuất, kiến nghị liên quan đến các vấn đề về bố trí việc làm; tình trạng thừa hợp đồng lao động nhưng thiếu công chức làm chuyên môn nghiệp vụ; công tác phối hợp giữa kế toán kiêm nhiệm với đầu mối tại các ban Đảng, thanh toán các chi phí đặc thù, đột xuất; công tác phục vụ, bố trí sử dụng xe cho các đồng chí lãnh đạo các ban khi tham dự các hội nghị, sự kiện…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Lạng Sơn là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện chủ trương thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Đồng chí  yêu cầu: Thời gian tới, các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mô hình. Các ban xây dựng Đảng tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ, thực tế công việc các phòng để phân công đúng người, đúng việc, bố trí  đầu mối liên hệ với Văn phòng Tỉnh ủy.

Các đơn vị cần chủ động, linh hoạt trong xử lý, linh hoạt điều hành, đáp ứng công việc được giao đồng thời, đề cao trách nhiệm tập thể, cá nhân từ lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng, chuyên viên đến người lao động trong phân công, thực hiện công việc. Cùng đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các ban xây dựng đảng, giữa các ban với văn phòng để triển khai hiệu quả mô hình.

PHƯƠNG VY