Thứ ba,  28/11/2023

BCH Đảng bộ huyện Hữu Lũng tổ chức hội nghị đánh giá công tác quý I

LSO-Ngày 12/4/2010, BCH Đảng bộ huyện Hữu Lũng đã tổ chức hội nghị lần thứ 23 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo quý I và bàn phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2010. Trong những tháng đầu năm 2010, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết không thuận lợi, biến động về giá cả thị trường, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai tốt các chủ trương, nhiệm vụ trên các lĩnh vực, do đó, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong quý đã có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, Đảng bộ huyện đã tổ chức tốt hội nghị quán triệt thực hiện chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” trong cán bộ, đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc; đồng thời quan tâm xây dựng...

LSO-Ngày 12/4/2010, BCH Đảng bộ huyện Hữu Lũng đã tổ chức hội nghị lần thứ 23 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo quý I và bàn phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2010.
Trong những tháng đầu năm 2010, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết không thuận lợi, biến động về giá cả thị trường, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai tốt các chủ trương, nhiệm vụ trên các lĩnh vực, do đó, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội trong quý đã có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, Đảng bộ huyện đã tổ chức tốt hội nghị quán triệt thực hiện chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” trong cán bộ, đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc; đồng thời quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ đảng viên, trong quý đã kết nạp được 42 đảng viên mới. Thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đảng bộ huyện đã chú trọng triển khai và tập trung chỉ đạo có hiệu quả các bước chuẩn bị đại hội đảng ở cơ sở, đồng thời chỉ đạo 3 đảng bộ đại diện cho ba loại hình tổ chức cơ sở đảng là: loại hình đảng bộ xã, thị trấn, lực lượng vũ trang và đơn vị sự nghiệp được tỉnh lựa chọn thực hiện thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tiến hành đại hội theo đúng yêu cầu. Trong phương hướng nhiệm vụ quý II, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo triển khai và tổ chức đại hội chi đảng bộ cấp cơ sở và chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng bộ huyện, đi đôi với quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết đảng bộ huyện đã đề ra.

Hoàng Hà