Thứ ba,  05/07/2022

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (4/3), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Báo Lạng Sơn về công tác triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hiện nay, tổ chức bộ máy Báo Lạng Sơn gồm Ban Biên tập và 6 phòng chuyên môn nghiệp vụ.

Trong những năm qua, Báo Lạng Sơn đã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Năm 2020, Báo Lạng Sơn đã xuất bản 262 số báo in, thực hiện các số báo đặc biệt chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền đậm nét về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Báo Lạng Sơn điện tử (gồm các phiên bản: tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh) cập nhật, đăng tải hàng trăm tin bài trong ngày, phục vụ kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

Năm 2021, Báo Lạng Sơn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung một số nhiệm vụ như: nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo, trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Xây dựng, phát triển Báo Lạng Sơn hiện đại đến năm 2025; tăng cường công tác phối hợp, mở rộng đối tượng phát hành báo in, đẩy mạnh phát triển quảng cáo trên báo in, báo điện tử…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Báo Lạng Sơn đã nêu những hạn chế, khó khăn đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc bổ sung biên chế, cơ chế, chính sách đối với phóng viên hợp đồng, mở rộng đối tượng phát hành báo in, cân đối kinh phí để thực hiện Đề án Xây dựng, phát triển Báo Lạng Sơn hiện đại; cải tạo trụ sở làm việc, xây dựng thêm một đơn nguyên mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc đề ra trong thời gian tới.

Đoàn công tác đã giải đáp những kiến nghị, đề xuất của Báo Lạng Sơn. Đồng thời, các thành viên trong đoàn công tác đã trao đổi, đóng góp một số ý kiến như: tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phát triển Báo Lạng Sơn điện tử; xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tin bài, hình thức trình bày báo; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng lộ trình tự chủ cho cơ quan trong thời gian tới…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực, kết quả đã đạt được của Báo Lạng Sơn thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Báo Lạng Sơn  tập trung nâng cao chất lượng nội dung tin, bài, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, vấn đề được nhiều người quan tâm… qua đó, khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí nhấn mạnh: Báo Lạng Sơn cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, phóng viên; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người làm báo; xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên năng động, tinh thông, nhạy bén, trách nhiệm với công việc và có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác tham quan Phòng Thư ký tòa soạn, Báo Lạng Sơn

Cùng với đó, Báo Lạng Sơn cần tập trung bám sát các sự kiện chính trị để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, cụ thể, trong đó, năm 2021, tập trung tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị trong trao đổi, cung cấp thông tin, tác nghiệp, lưu trữ thông tin; tổ chức thực hiện tốt Đề án Xây dựng, phát triển Báo Lạng Sơn hiện đại đến năm 2025; chủ động nghiên cứu đề xuất các quy định, vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, cơ chế, chính sách…

Đối với những kiến nghị, đề xuất của Báo Lạng Sơn, đồng chí giao các ban, ngành tham mưu cụ thể hơn về cơ chế tuyển dụng viên chức, đảm bảo phù hợp hơn với các đơn vị có tính chất đặc thù như Báo Lạng Sơn. Về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, đồng chí cho rằng cải tạo, xây dựng đơn nguyên mới chỉ là giải pháp mang tính tạm thời, về lâu dài, Báo Lạng Sơn cần chủ động phối hợp với các sở, ngành khảo sát, xem xét vị trí phù hợp để xây dựng trụ sở mới, từ đó đề xuất, tham mưu với tỉnh và xây dựng kế hoạch theo từng lộ trình cụ thể.

PHƯƠNG DUNG