Chủ nhật,  04/12/2022

MTTQ Gia Lộc (Chi Lăng): Tham gia xây dựng đảng, chính quyền

LSO-Chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) là tập hợp, động viên các tổ chức thành viên, nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xác định rõ như vậy, thời gian qua Uỷ ban MTTQ xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là các văn bản, chỉ thị mới ban hành, đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm người công dân trước Đảng, Nhà nước. Khơi dậy lòng tự tin dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, lao động, sản xuất. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập. Nhân dân xã Gia Lộc (Chi Lăng) làm đường bê tông liên thôn bản.Với tinh thần đó, những năm qua Đảng bộ...

LSO-Chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) là tập hợp, động viên các tổ chức thành viên, nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Xác định rõ như vậy, thời gian qua Uỷ ban MTTQ xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là các văn bản, chỉ thị mới ban hành, đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm người công dân trước Đảng, Nhà nước. Khơi dậy lòng tự tin dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, lao động, sản xuất. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập.

Nhân dân xã Gia Lộc (Chi Lăng) làm đường bê tông liên thôn bản.
Với tinh thần đó, những năm qua Đảng bộ và nhân dân xã Gia Lộc đã luôn đoàn kết thống nhất, chung sức xây dựng địa phương phát triển, với kinh tế ở mức tăng trưởng khá, tổng sản lượng lương thực năm sau luôn cao hơn năm trước. Đến nay bình quân lương thực đầu người đạt 648 kg/ người/ năm, đời sống đại bộ phận nhân dân trong xã đã ổn định và từng bước nâng cao. Phong trào xây dựng hạ tầng cơ sở như làm đường giao thông liên thôn bản, nước sạch sinh hoạt, thuỷ lợi và các công trình phúc lợi khác, được nhân dân nhiệt tình tham gia. Đến nay các thôn bản trong xã đã xây dựng được quy ước, hương ước, nhân dân phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hăng hái tham gia đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Năm 2009, các tổ chức hội đã phát triển thêm được 25 hội viên, giới thiệu cho Đảng được 22 hội viên, đoàn viên ưu tú, trong đó đã xem xét kết nạp được 10 quần chúng ưu tú vào Đảng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư (KDC) văn hoá, làng văn hoá, gia đình văn hoá được đẩy mạnh. Năm qua, toàn xã có 531/805 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hoá, 9 KDC đạt tiên tiến, 2 KDC khá, 1 KDC trung bình, không có KDC yếu kém. Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.
Uỷ ban MTTQ xã đã bám sát nhiệm vụ chính trị của mình, phối hợp cùng HĐND tổ chức tốt các kỳ tiếp xúc cử tri trong xã với đại biểu HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XII. Hằng năm nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc như: Ngày thành lập Đảng 3/2, ngày thành lập Đoàn 26/3, ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày sinh Bác Hồ kính yêu 19/5, ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 4 /11… MTTQ và các tổ chức thành viên trong xã thường tổ chức giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Lồng ghép trong các hội nghị xã, các buổi họp thôn, bản tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực làm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bệnh lao, sốt rét, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, người cao tuổi mẫu mực… Tổ chức các cuộc tập huấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt, sửa chữa máy nông cụ cho nông dân. Để nhân dân có vốn đầu tư phát triển kinh tế, năm 2009 các tổ chức hội: Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên, Hội CCB đã đứng ra tín chấp cho các hội viên vay với số tiền tổng cộng trên 3 tỷ 592 triệu đồng. Thực hiện chương trình ngày “Vì người nghèo” toàn xã đã đóng góp được 2.370.000 đồng quỹ người nghèo và 2.513.000 đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Từ chỗ làm tốt công tác vận động, tập hợp, ý thức trách nhiệm của nhân dân được nâng lên, đã tự giác và tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương.
Phát huy những kết quả đạt được, MTTQ xã Gia Lộc tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể nhân dân trong xã, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng đã đề ra, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thanh Đàn