Thứ bảy,  24/02/2024

Một số kết quả qua đại hội điểm ở các đảng ủy cơ sở ở huyện Hữu Lũng

LSO-Thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của cấp trên về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Huyện ủy Hữu Lũng đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi, đảng bộ triển khai các bước chuẩn bị đại hội, đồng thời tập trung chỉ đạo 3 đảng bộ đại diện cho ba loại hình tổ chức cơ sở đảng để đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban thường vụ (BTV), Bí thư (BT), Phó bí thư (PBT) đảng ủy là: Đảng bộ Sơn Hà, Đảng bộ Công an huyện và Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề. Do có sự quan tâm lãnh đạo chặt chẽ của BTV Huyện ủy, cùng với sự chuẩn bị chu đáo của các đảng ủy cơ sở, nên công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và nhân sự đều được thực hiện đảm bảo yêu cầu và nâng cao về chất lượng. Đến cuối tháng 3/2010, cả ba đảng bộ đều tiến hành đại hội theo đúng thời gian quy định và đạt kết quả tốt. Trong...

LSO-Thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của cấp trên về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Huyện ủy Hữu Lũng đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi, đảng bộ triển khai các bước chuẩn bị đại hội, đồng thời tập trung chỉ đạo 3 đảng bộ đại diện cho ba loại hình tổ chức cơ sở đảng để đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban thường vụ (BTV), Bí thư (BT), Phó bí thư (PBT) đảng ủy là: Đảng bộ Sơn Hà, Đảng bộ Công an huyện và Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề.
Do có sự quan tâm lãnh đạo chặt chẽ của BTV Huyện ủy, cùng với sự chuẩn bị chu đáo của các đảng ủy cơ sở, nên công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và nhân sự đều được thực hiện đảm bảo yêu cầu và nâng cao về chất lượng. Đến cuối tháng 3/2010, cả ba đảng bộ đều tiến hành đại hội theo đúng thời gian quy định và đạt kết quả tốt.
Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các đảng bộ cơ sở được chọn thực hiện thí điểm đều nhận thức rõ việc đại hội trực tiếp bầu BTV, BT, PBT có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy quyền dân chủ trực tiếp cũng như trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Chính vì vậy công tác tổ chức đại hội được đổi mới, đảm bảo trang nghiêm, không phô trương hình thức, tập trung nâng cao chất lượng đại hội. Các đại biểu dự Đại hội đều có ý thức trách nhiệm, có tinh thần xây dựng, chấp hành tốt nội quy, quy chế Đại hội đề ra. Việc thảo luận góp ý kiến vào báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã được các đảng viên dự đại hội tham gia sôi nổi, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất nhiều giải pháp trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội. Việc bầu BTV, BT, PBT nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên ở 3 đảng bộ cơ sở làm điểm đều thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng, phát huy tốt vai trò dân chủ trong việc trực tiếp bầu BTV, BT, PBT. Do vậy kết quả bầu cử cấp ủy và các chức danh nhiệm kỳ mới cơ bản đúng với định hướng, đảm bảo theo tiêu chuẩn đề ra.
Những kết quả đạt được qua đại hội điểm ở ba đảng bộ cơ sở, là tiền đề để đảng bộ Hữu Lũng có thêm những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt đại hội đảng ở từng cấp, tiến tới hoàn thiện các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII trong quý III năm 2010.

Hoàng Hà