Chủ nhật,  10/12/2023

Thành Đoàn Lạng Sơn tập huấn công tác Đoàn – Hội – Đội

LSO-Trong 2 ngày 19-20/4/2010 tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố Lạng Sơn đã khai giảng lớp tập huấn công tác Đoàn-Hội-Đội. Tham dự lớp học là 90 đoàn viên là các đồng chí bí thư, phó bí thư chi đoàn khối, thôn và các đồng chí tổng phụ trách hè trên địa bàn thành phố.Tại lớp tập huấn, học viên được học tập các nội dung cơ bản như: học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh”; cung cấp những nội dung, những vấn đề cơ bản của Nghị quyết lần thứ VI, BCH Trung ương Đoàn khoá IX về “Đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn trong tình hình mới”; thực hành các kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể; hướng dẫn các bài hát về Đoàn - Đội; hướng dẫn tổ chức các trò chơi. Qua đây sẽ trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản, góp phần thu hút các em học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tập thể khi về sinh hoạt Đoàn tại...

LSO-Trong 2 ngày 19-20/4/2010 tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố Lạng Sơn đã khai giảng lớp tập huấn công tác Đoàn-Hội-Đội. Tham dự lớp học là 90 đoàn viên là các đồng chí bí thư, phó bí thư chi đoàn khối, thôn và các đồng chí tổng phụ trách hè trên địa bàn thành phố.
Tại lớp tập huấn, học viên được học tập các nội dung cơ bản như: học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh”; cung cấp những nội dung, những vấn đề cơ bản của Nghị quyết lần thứ VI, BCH Trung ương Đoàn khoá IX về “Đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn trong tình hình mới”; thực hành các kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể; hướng dẫn các bài hát về Đoàn – Đội; hướng dẫn tổ chức các trò chơi. Qua đây sẽ trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản, góp phần thu hút các em học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tập thể khi về sinh hoạt Đoàn tại địa phương.

Đỗ Hoạt