Thứ bảy,  03/12/2022

Hội nghị phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền Quốc phòng- Quân sự địa phương

LSO-Ngày 21/4/2010, Báo Bắc Giang đã tổ chức đăng cai hội nghị chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu I với các cơ quan báo, đài PT-TH 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu I lần thứ VI. Trong 2 năm qua, công tác chỉ đạo phối hợp tuyên truyền Quốc phòng-Quân sự địa phương, đã được các cơ quan, đơn vị trong Quân khu, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí trên địa bàn, thường xuyên quan tâm, coi trọng, nên đã thu được kết quả đáng ghi nhận. Các cơ quan báo, đài PT-TH các tỉnh đã tuyên truyền được 263 chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên sóng truyền hình, 207 chuyên mục trên sóng phát thanh và 183 chuyên trang, chuyên mục trên báo, với 6.743 tin, bài, ảnh, phóng sự đã được đăng tải, phát sóng, riêng tỉnh Lạng Sơn đã đăng tải 150 tin, bài, ảnh. Công tác tuyên truyền đã góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính...

LSO-Ngày 21/4/2010, Báo Bắc Giang đã tổ chức đăng cai hội nghị chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu I với các cơ quan báo, đài PT-TH 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu I lần thứ VI.
Trong 2 năm qua, công tác chỉ đạo phối hợp tuyên truyền Quốc phòng-Quân sự địa phương, đã được các cơ quan, đơn vị trong Quân khu, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí trên địa bàn, thường xuyên quan tâm, coi trọng, nên đã thu được kết quả đáng ghi nhận. Các cơ quan báo, đài PT-TH các tỉnh đã tuyên truyền được 263 chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên sóng truyền hình, 207 chuyên mục trên sóng phát thanh và 183 chuyên trang, chuyên mục trên báo, với 6.743 tin, bài, ảnh, phóng sự đã được đăng tải, phát sóng, riêng tỉnh Lạng Sơn đã đăng tải 150 tin, bài, ảnh. Công tác tuyên truyền đã góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, xã hội các địa phương ngày càng phát triển.

Quân khu I tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phối hợp chỉ đạo tuyên truyền (2008-2009).
Để công tác phối hợp thực hiện đạt kết quả tốt hơn, phương hướng trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của các cấp về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng. Tăng cường phối hợp giữ Bộ CHQS các tỉnh với các cơ quan thông tin đại chúng của trung ương và địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí, xuất bản và tuyên truyền. Tăng số lượng các chuyên mục trên báo và phát sóng trên truyền hình, mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các đồng chí trực tiếp đảm nhiệm tuyên truyền và các cộng tác viên. Tiếp tục đầu tư phương tiện, máy móc, trang thiết bị, để phục vụ tốt hơn nữa công tác tuyên truyền.
Tại hội nghị, Quân khu I đã trao tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích trong phối hợp chỉ đạo tuyên truyền năm (2008-2009).

La Nam