Thứ hai,  05/12/2022

Lạng Sơn: Công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính

LSO-Sáng ngày 27/4/2010, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2, Đề án 30. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Kết thúc giai đoạn thống kê TTHC, ngày 23/9/2009, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành thuộc tỉnh; quyết định công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã. Đến ngày 30/3/2010, UBND tỉnh đã phê duyệt và ban hành quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC, và hoàn tất báo cáo kết quả kết thúc giai đoạn 2 về rà soát TTHC thuộc Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của tổ công tác chuyên trách Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2 cần phải rà soát tất cả...


LSO-Sáng ngày 27/4/2010, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2, Đề án 30. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Kết thúc giai đoạn thống kê TTHC, ngày 23/9/2009, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành thuộc tỉnh; quyết định công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã. Đến ngày 30/3/2010, UBND tỉnh đã phê duyệt và ban hành quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC, và hoàn tất báo cáo kết quả kết thúc giai đoạn 2 về rà soát TTHC thuộc Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của tổ công tác chuyên trách Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2 cần phải rà soát tất cả TTHC, mẫu đơn, tờ khai hành chính… Ngoài ra UBND tỉnh còn được giao rà soát nhanh các TTHC thuộc nhóm ưu tiên. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu rà soát TTHC, xác định rõ: Sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của từng loại thủ tục. Chỉ tiêu đơn giản hóa và các kiến nghị đơn giản hóa TTHC tối thiểu phải đạt 30% các quy định hiện hành.
Với cách làm khẩn trương, sau khi triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính, kết quả rà soát được 531 thủ tục hành chính của các sở, ngành thuộc tỉnh, đạt 57,9% chỉ tiêu; 220 TTHC cấp huyện và 135 TTHC cấp xã. Tuy nhiện, trong cả 2 giai đoạn thực hiện Đề án 30 đến nay vẫn tồn tại một số hạn chế: chất lượng thống kê, rà soát không đồng đều, chậm tiến độ, phải thống kê rà soát nhiều lần; công tác tuyền thông phục vụ cho đề án còn yếu; một số đơn vị nhận thức chưa đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 30, do vậy công tác triển khai còn chậm…
Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy ,Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Khối lượng công việc giai đoạn 2 nhiều gấp nhiều lần giai đoạn 1, vì ở giai đoạn 1 thống kê 1 TTHC chỉ đối chiếu với văn bản pháp luật để trả lời 14 nhóm tiêu chí, nhưng giai đoạn 2, một TTHC phải nghiên cứu, khảo sát, đối chiếu và trả lời 49 nhóm tiêu chí. Công việc ở giai đoạn này thuộc loại phức tạp, đòi hỏi phải sâu sát các hoạt động về TTHC trong đời sống xã hội. Đơn giản hóa TTHC phải bảo đảm mục tiêu thống nhất, đồng bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức, vừa phải bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước, đầy đủ, chính xác và lô-gíc trong quá trình thực hiện. Chốt lại đồng chí khẳng định: Cải cách TTHC là một nhiệm vụ quan trọng, nếu làm tốt nó sẽ là đòn bẩy để thu hút đầu tư vào tỉnh. Chính vậy, tất cả các cấp, các ngành phải thực sự coi đây là nhiệm vụ chung của chính đơn vị mình.

Trí Dũng