Thứ hai,  05/12/2022

Đảng bộ xã Tân Văn Đại hội, nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Trong 2 ngày, 25 và 26/4/2010, Đảng bộ xã Tân Văn, huyện Bình Gia đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015. Trong nhiệm kỳ qua,Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Tân Văn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XIX đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội và an ninh quốc phòng. Tổng sản lượng lương thực năm 2009 đạt 2.911 tấn, tăng 26% so với 2005. Bình quân lương thực đầu người đạt 630kg/người/năm. Tổng đàn trâu, bò hiện có gần 1.500 con. Tận dụng thế mạnh kinh tế đồi rừng, Đảng bộ xã đã tích cực vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng cây hồi và các cây ăn quả như cam, quýt, mác mật… mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác giao thông, thuỷ lợi luôn được quan tâm, chú trọng. Đến nay, xã đã có trên 22.000m đường bê tông nông thôn. Nhiều mương, phai, đập thuỷ lợi được xây dựng và tu bổ, tạo thuận...

LSO-Trong 2 ngày, 25 và 26/4/2010, Đảng bộ xã Tân Văn, huyện Bình Gia đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015.
Trong nhiệm kỳ qua,Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Tân Văn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XIX đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội và an ninh quốc phòng. Tổng sản lượng lương thực năm 2009 đạt 2.911 tấn, tăng 26% so với 2005. Bình quân lương thực đầu người đạt 630kg/người/năm. Tổng đàn trâu, bò hiện có gần 1.500 con. Tận dụng thế mạnh kinh tế đồi rừng, Đảng bộ xã đã tích cực vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng cây hồi và các cây ăn quả như cam, quýt, mác mật… mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác giao thông, thuỷ lợi luôn được quan tâm, chú trọng.
Đến nay, xã đã có trên 22.000m đường bê tông nông thôn. Nhiều mương, phai, đập thuỷ lợi được xây dựng và tu bổ, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, Đảng bộ xã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác DS&KHHGĐ, xoá đói, giảm nghèo và các chính sách xã hội khác. Công tác xoá đói giảm nghèo đã được Đảng bộ xã thực hiện rất hiệu quả, đến nay số hộ nghèo của toàn xã chỉ còn 148 hộ, chiếm 15%, giảm 171 hộ so với năm 2006. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá mới gồm 11 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Hoàng Văn Uyên được tái cử giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên và thông qua Nghị quyết về các nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ mới.

Mai Hòa