Thứ ba,  29/11/2022

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI hội LHTN Việt Nam

Sáng 27-4, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội LHTN Việt Nam đã chính thức khai mạc. Về dự Đại hội có 995 đại biểu đại diện cho các thanh niên công nhân, nông dân, các chức sắc tôn giáo, lực lượng vũ trang, doanh nhân, trí thức, thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, công tác và sinh sống ở nước ngoài.Tổng bí thư Nông Đức Mạnh với các Đại biểu dự Đại hội.Đại hội vui mừng và vinh dự được đón đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng đến dự và phát biểu ý kiến. Đến dự đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH; đại biểu các ban, ngành ở Trung ương; các đồng chí nguyên là Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam...

Sáng 27-4, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội LHTN Việt Nam đã chính thức khai mạc. Về dự Đại hội có 995 đại biểu đại diện cho các thanh niên công nhân, nông dân, các chức sắc tôn giáo, lực lượng vũ trang, doanh nhân, trí thức, thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, công tác và sinh sống ở nước ngoài.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh với các Đại biểu dự Đại hội.

Đại hội vui mừng và vinh dự được đón đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng đến dự và phát biểu ý kiến. Đến dự đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH; đại biểu các ban, ngành ở Trung ương; các đồng chí nguyên là Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT và Anh hùng Lao động; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư và Hà Nội.


Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư chúc mừng Đại hội.


Sau chương trình ca múa nhạc đặc sắc chào mừng Đại hội do các giáo viên, nghệ sĩ, sinh viên, học sinh Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội biểu diễn, đúng 8 giờ 30 phút, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội LHTN Việt Nam chính thức khai mạc. Đọc diễn văn khai mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, nêu rõ: Cùng với phong trào thanh niên, Hội LHTN Việt Nam đã liên tục trưởng thành, lớn mạnh về tổ chức, khẳng định vị trí quan trọng trong đoàn kết, tập hợp, chăm lo cho thanh niên, phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Đại hội VI của Hội LHTN Việt Nam là ngày hội đoàn kết của các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn, tiếng nói và hành động của tuổi trẻ Việt Nam.


Báo cáo của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa V tại Đại hội VI do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam trình bày, nêu rõ: Chương trình công tác của Hội nhiệm kỳ V đã được các cấp bộ Hội triển khai toàn diện, đi vào cuộc sống của hội viên, thanh niên và thu được kết quả nhiều mặt. Năm cuộc vận động được triển khai với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, tập trung chăm lo, hỗ trợ và phát huy thanh niên, đạt được những kết quả nổi bật. Tổ chức Hội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, hoạt động ngày càng hiệu quả, gần gũi với thanh niên, thật sự là chỗ dựa tin cậy của thanh niên. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được tăng cường và mở rộng. Uy tín của tổ chức Hội tiếp tục được nâng cao, phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.


Ủy ban T.Ư Hội khóa V rút ra bốn bài học kinh nghiệm: Một là, kiên trì hướng tới các thành phần thanh niên, trên cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu, lợi ích của thanh niên để đề ra các mô hình, các phong trào hoạt động phù hợp. Tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên thông qua việc phát triển các tổ chức hội thành viên tập thể, các hình thức tập hợp mới. Hai là, đổi mới công tác chỉ đạo, đổi mới phương thức tập hợp phù hợp từng thành phần thanh niên, tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án trên cơ sở bàn bạc, hiệp thương để tăng cường tính đồng thuận, sự quyết tâm và các giải pháp khắc phục khó khăn. Kịp thời huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia thực hiện. Coi trọng chất lượng và tính thiết thực của các chương trình, vận động đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia và thật sự trở thành chủ thể của các hoạt động Hội. Ba là, tiếp tục làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về nhiệm vụ xây dựng Hội của cán bộ Đoàn. Coi công tác xây dựng và hoạt động của Hội là đầu tư cho mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên của Đoàn theo hướng tạo sự đoàn kết bền chặt tự thân của thanh niên có định hướng chính trị của Đoàn. Bốn là, nâng cao hiệu quả phương pháp giáo dục bằng điển hình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực.


Báo cáo cho biết: Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên lần thứ VI phát động trong thanh niên cả nước ba cuộc vận động: Thanh niên sống đẹp – sống có ích, Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; cùng hai Chương trình: Khi Tổ quốc cần và Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.


Phát biểu ý kiến tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích xuất sắc và tinh thần nỗ lực phấn đấu của Hội LHTN Việt Nam và của toàn thể hội viên, thanh niên trong những năm qua, đồng thời biểu thị sự đồng tình cao với những đánh giá về phong trào thanh niên và hoạt động của Hội đã nêu trong Báo cáo. Tổng Bí thư đề nghị Hội LHTN Việt Nam cần tập trung bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên, thanh niên. Phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên, gắn chặt hoạt động của mình với lợi ích của đất nước. Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo ra hôm nay).


Nhân dịp này, thay mặt BCH T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao Bức trướng tặng thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam. Bức trướng có dòng chữ: “Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.


Ngay sau khi nhận Bức trướng của BCH T.Ư Đảng do Tổng Bí thư trao tặng, các đại biểu Đại hội cùng đứng dậy sôi nổi hát vang ca khúc Khi Tổ quốc cần, thể hiện tinh thần, ý chí và quyết tâm của các tầng lớp thanh niên Việt Nam sẵn sàng có mặt, sẵn sàng cống hiến trí tuệ và sức trẻ của mình bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu khi Tổ quốc cần.


Nhân dịp này, 20 tấm gương thanh niên tiêu biểu, lập nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau đã được tuyên dương, khen thưởng.


Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo: Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban Dân tộc và tham luận của các cơ sở Hội… về vai trò và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam trong đoàn kết, tập hợp, hỗ trợ các đối tượng thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Buổi chiều, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội LHTN Việt Nam họp phiên bế mạc. Đến dự, có đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư.


Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VI gồm 155 người. Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban T.Ư Hội khóa VI đã hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Phước Lộc, sinh năm 1970, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban đoàn kết, tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa V, giữ chức danh Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VI; Hội có bảy Phó Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch gồm 35 người.


Các đồng chí trong Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa VI đã chính thức ra mắt Đại hội.


Nhân dịp này, Đại hội có Thông điệp kêu gọi hội viên, thanh niên cả nước và các bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống học tập ở nước ngoài quyết tâm đoàn kết, một lòng yêu nước, yêu đồng bào, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây hoài bão lớn, học tập và làm theo lời Bác, rèn đức, luyện tài, trang bị kỹ năng và kiến thức xã hội để sống đẹp, sống có ích; sẵn sàng đi đến mọi nơi để cống hiến cho Tổ quốc.


Đại hội đã thông qua Nghị quyết, nêu rõ: Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ và các đoàn thể, cá nhân và toàn xã hội dành sự quan tâm hơn nữa cho Hội LHTN Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên Việt Nam rèn luyện và trưởng thành. Đồng thời, kêu gọi các tầng lớp thanh niên Việt Nam hãy hun đúc và phát huy truyền thống yêu nước, ra sức rèn đức, luyện tài, xây hoài bão lớn, chung sức trẻ vì Tổ quốc giàu mạnh, văn minh.


Các đại biểu Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội sửa đổi và các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.


16 giờ 30 phút chiều 27-4, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam khóa VI bế mạc và thành công tốt đẹp.


* Ngay sau khi Đại hội kết thúc, Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VI tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội và trả lời những câu hỏi và vấn đề được các nhà báo quan tâm.


* Tối cùng ngày, tại Hà Nội, các đại biểu dự Đại hội cùng hàng nghìn thanh niên Thủ đô tham gia Chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam khóa VI.


Theo Nhandan