Thứ hai,  05/12/2022

Ký giao ước thi đua cụm 7 tỉnh biên giới phía bắc

LSO-Ngày 28/4/2010, Sở Nội vụ Lạng Sơn đã đăng cai tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc ngành Nội vụ năm 2010. Dự hội nghị có đồng chí Trần Hữu Thắng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ, kiêm Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Nội vụ, Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh, Lãnh đạo và Văn phòng Sở Nội vụ 7 tỉnh biên giới phía Bắc.Hội nghị đã triển khai công tác TĐKT Cụm thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc năm 2010, với các nội dung thi đua: Nâng cao công tác quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính năm 2010, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” tận tụy,...

LSO-Ngày 28/4/2010, Sở Nội vụ Lạng Sơn đã đăng cai tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc ngành Nội vụ năm 2010.
Dự hội nghị có đồng chí Trần Hữu Thắng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ, kiêm Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Nội vụ, Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh, Lãnh đạo và Văn phòng Sở Nội vụ 7 tỉnh biên giới phía Bắc.
Hội nghị đã triển khai công tác TĐKT Cụm thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc năm 2010, với các nội dung thi đua: Nâng cao công tác quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính năm 2010, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” tận tụy, gương mẫu, sáng tạo, giỏi chuyên môn”, có phẩm chất đạo đức tốt. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng; tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua.
Ký cam kết giao ước thi đua.
Hội nghị đã thông qua Quy chế hoạt động của cụm thi đua, Quy định tiêu chuẩn đánh giá và chấm điểm thi đua các lĩnh vực công tác của cụm, ý kiến phát biểu bổ sung của Sở Nội vụ các tỉnh. Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Thứ trưởng đề nghị: Cụm cần nghiên cứu đổi mới công tác TĐKT, chỉnh sửa quy chế, quy định tiêu chí đánh giá thi đua cho phù hợp với tình hình hiện nay, thực hiện tốt hơn nữa công tác bình xét thi đua, cải tiến công tác kiểm tra.
Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2010 của ngành Nội vụ, ký giao ước thi đua năm 2010.

La Nam - Tố Loan