Thứ ba,  29/11/2022

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh tiếp xúc cử tri Thái Nguyên

Ngày 28-4, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri Phú Lương, một huyện trung du, miền núi của tỉnh Thái Nguyên. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các cử tri huyện Phú Lương.Buổi sáng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu Quốc hội gặp gỡ cán bộ chủ chốt, công chức của huyện và các xã; buổi chiều gặp gỡ cán bộ, nhân dân xã Tức Tranh, nơi cách đây 24 năm đồng chí Nông Đức Mạnh đã về thăm ở cương vị lãnh đạo tỉnh Bắc Thái. Trong hai cuộc tiếp xúc nói trên, Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên đã thông báo nội dung kỳ họp thứ bảy sắp tới của Quốc hội khóa XII; nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của huyện, xã và tiếp nhận nhiều ý kiến của cử tri. Các cử tri hoan nghênh sự đổi mới nhiều mặt trong các lĩnh vực của đời sống, đồng thời từ thực tế của địa phương đề nghị, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách kinh tế, xã hội, nhất là trong...

Ngày 28-4, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri Phú Lương, một huyện trung du, miền núi của tỉnh Thái Nguyên.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các cử tri huyện Phú Lương.

Buổi sáng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu Quốc hội gặp gỡ cán bộ chủ chốt, công chức của huyện và các xã; buổi chiều gặp gỡ cán bộ, nhân dân xã Tức Tranh, nơi cách đây 24 năm đồng chí Nông Đức Mạnh đã về thăm ở cương vị lãnh đạo tỉnh Bắc Thái. Trong hai cuộc tiếp xúc nói trên, Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên đã thông báo nội dung kỳ họp thứ bảy sắp tới của Quốc hội khóa XII; nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của huyện, xã và tiếp nhận nhiều ý kiến của cử tri. Các cử tri hoan nghênh sự đổi mới nhiều mặt trong các lĩnh vực của đời sống, đồng thời từ thực tế của địa phương đề nghị, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách kinh tế, xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và chế độ đối với cán bộ cơ sở. Lãnh đạo địa phương đã trực tiếp trả lời và trao đổi những nội dung cử tri nêu lên thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.


Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chân thành cảm ơn những ý kiến xây dựng của cử tri Thái Nguyên và nhấn mạnh một số vấn đề nhiều cử tri quan tâm. Đồng chí nói: Sau hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng và có ý nghĩa lịch sử. Phát huy kết quả đó, bằng sự phấn đấu quyết liệt, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thách thức lớn năm 2009. Với đà nói trên, những tháng đầu năm nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã nỗ lực cao trong việc thực hiện các mục tiêu nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phòng ngừa lạm phát, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm vừa qua và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010. Thành tựu đó có sự đóng góp tích cực của đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên, của huyện Phú Lương.


Trước mắt vẫn còn không ít thách thức, song chúng ta tự tin và khẳng định quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra: Đẩy mạnh phục hồi kinh tế, kết hợp với thực hiện các giải pháp trung hạn, dài hạn tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm năm (2006-2010) và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội mười năm (2001-2010). Đồng thời, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng vào đầu năm 2011. Cùng với việc tích cực thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung tổng kết thực tiễn, đúc rút bài học thành công và cả chưa thành công, đề ra giải pháp sáng tạo, thực hiện ngày càng hiệu quả hơn nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, góp phần vào sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp.


Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý: Đối với những vùng khó khăn, một mặt cần tiếp tục bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước; mặt khác, phải chủ động và sáng tạo hơn nữa, thực hiện xóa đói, giảm nghèo vững chắc, vượt qua thách thức, mở thêm cơ hội để phát triển, góp phần rút ngắn khoảng cách thu nhập so với vùng thuận lợi hơn. Cần đẩy mạnh công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tìm cách phát huy thế mạnh để đi lên. Đồng thời chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa và xây dựng nông thôn mới.


Theo Nhandan