Thứ năm,  08/12/2022

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp các đoàntham dự "Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Cam-pu-chia – Lào"

Chiều 29-4, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật các đại biểu tham dự "Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Cam-pu-chia - Lào".Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với các Đại biểu hội nghị Việt Nam - Campuchia.Trong không khí thân tình, cởi mở. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, nhân dân ba nước có truyền thống hữu nghị lâu đời, cùng nhau sát cánh trong công cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc xâm lược giành độc lập dân tộc và trong xây dựng đất nước. Chủ tịch nước vui mừng trước tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước luôn được giữ vững và củng cố, quan hệ hợp tác không ngừng phát triển. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và nhân dân hai nước Cam-pu-chia và Lào đã luôn ủng hộ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Chủ tịch nước mong muốn thế hệ trẻ ba nước tiếp nối, gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết...

Chiều 29-4, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật các đại biểu tham dự “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Cam-pu-chia – Lào”.


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với các Đại biểu hội nghị Việt Nam – Campuchia.


Trong không khí thân tình, cởi mở. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, nhân dân ba nước có truyền thống hữu nghị lâu đời, cùng nhau sát cánh trong công cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc xâm lược giành độc lập dân tộc và trong xây dựng đất nước. Chủ tịch nước vui mừng trước tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước luôn được giữ vững và củng cố, quan hệ hợp tác không ngừng phát triển. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và nhân dân hai nước Cam-pu-chia và Lào đã luôn ủng hộ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Chủ tịch nước mong muốn thế hệ trẻ ba nước tiếp nối, gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác.


Các Trưởng đoàn hai nước Cam-pu-chia và Lào cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp các đoàn đại biểu; bày tỏ khâm phục và chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại diện hai đoàn bày tỏ biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành sự giúp đỡ chí tình cho nhân dân hai nước Cam-pu-chia và Lào trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và khôi phục, xây dựng đất nước, trong đó có những chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và hồi sinh đất nước của nhân dân Cam-pu-chia. Các đại biểu bày tỏ niềm vinh dự tham dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và sự kiện này nhắc đến chiến thắng lịch sử của cả ba nước anh em.


Đồng chí Vũ Mão, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kết quả những hoạt động “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Cam-pu-chia – Lào”. Đoàn đại biểu ba nước thống nhất cuộc gặp gỡ hữu nghị và hợp tác sẽ được tổ chức hai năm một lần luân phiên ở từng quốc gia.


Theo Nhandan