Thứ hai,  05/12/2022

Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức khóa học 2007 – 2009

LSO-Ngày 29/4/2010, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I đã tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức khóa học 2007 – 2009. Dự có đồng chí Phạm Thành Dung, PGS-TS, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I; đồng chí Lâm Thanh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học cùng Ban chủ nhiệm lớp học và học viên của lớp.Các học viên lớp cao cấp lý luận chính trị khóa V nhận Bằng tốt nghiệp.Trải qua 19 học phần, 19 bài thi và các luận văn tốt nghiệp, Hội đồng xét tốt nghiệp đã xét tốt nghiệp cho 99 học viên. Kết quả, có 22 học viên tốt nghiệp loại giỏi, chiếm 25,2%; tốt nghiệp loại khá có 74 học viên, chiếm 72,3%. Lớp bế giảng đã khen thưởng cho 7 học viên có nhiều cố gắng trong học tập và đóng góp nhiều công sức trong các hoạt động của tập thể lớp. Qua 2 năm học tập,...

LSO-Ngày 29/4/2010, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị – Hành chính khu vực I đã tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức khóa học 2007 – 2009.
Dự có đồng chí Phạm Thành Dung, PGS-TS, Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Khu vực I; đồng chí Lâm Thanh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học cùng Ban chủ nhiệm lớp học và học viên của lớp.

Các học viên lớp cao cấp lý luận chính trị khóa V nhận Bằng tốt nghiệp.

Trải qua 19 học phần, 19 bài thi và các luận văn tốt nghiệp, Hội đồng xét tốt nghiệp đã xét tốt nghiệp cho 99 học viên. Kết quả, có 22 học viên tốt nghiệp loại giỏi, chiếm 25,2%; tốt nghiệp loại khá có 74 học viên, chiếm 72,3%. Lớp bế giảng đã khen thưởng cho 7 học viên có nhiều cố gắng trong học tập và đóng góp nhiều công sức trong các hoạt động của tập thể lớp. Qua 2 năm học tập, các học viên đã tập trung nghiên cứu các nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Về công tác xây dựng Đảng, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và các kỹ năng về lãnh đạo quản lý… Thông qua học tập, trình độ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị của học viên được nâng lên, đây là những kiến thức lý luận quý báu và những kinh nghiệm thực tiễn rất thiết thực để phục vụ công tác sau này.

Thanh Hòa