Thứ hai,  05/12/2022

Ngành Tư pháp biểu dương điển hình tiên tiến

LSO-Ngày 29/4/2010, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2005-2010. Dự hội nghị có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Trung ương có đồng chí Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu tại hội nghị.Thi đua, khen thưởng (TĐKT) có vị trí, vai trò quan trọng, thực hiện tốt công tác TĐKT chính là động lực thúc đẩy công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xác định rõ như vậy, 5 năm qua, công tác TĐKT đã được ngành Tư pháp đặc biệt coi trọng và có nhiều đổi mới, tạo ra chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Phát huy được tác dụng trong việc khơi dậy nội lực, cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức trên từng lĩnh vực, cương vị công tác, hăng hái thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào những thành tích chung của ngành. Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua toàn...

LSO-Ngày 29/4/2010, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2005-2010. Dự hội nghị có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Trung ương có đồng chí Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu tại hội nghị.
Thi đua, khen thưởng (TĐKT) có vị trí, vai trò quan trọng, thực hiện tốt công tác TĐKT chính là động lực thúc đẩy công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xác định rõ như vậy, 5 năm qua, công tác TĐKT đã được ngành Tư pháp đặc biệt coi trọng và có nhiều đổi mới, tạo ra chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Phát huy được tác dụng trong việc khơi dậy nội lực, cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức trên từng lĩnh vực, cương vị công tác, hăng hái thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào những thành tích chung của ngành. Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua toàn diện trên các mặt công tác tư pháp, toàn ngành Tư pháp Lạng Sơn đã tập trung vào việc thi đua hoàn thành xuất sắc một số nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác xây dựng và thẩm định văn bản QPPL, kiểm tra văn bản QPPL, phổ biến giáo dục pháp luật, Hành chính Tư pháp, Bổ trợ Tư pháp, trợ giúp pháp lý…

Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng.
Phát biểu tại hội nghị, sau khi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành Tư pháp Lạng Sơn trong 5 năm qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: ngành Tư pháp tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật TĐKT, văn bản của các cấp, các ngành về công tác TĐKT; tổ chức các phong trào thi đua sát thực hơn, hiệu quả hơn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị; đổi mới các phong trào thi đua, phát hiện kịp thời các gương điển hình tiên tiến để nhân rộng; tất cả các hoạt động của ngành xây dựng thành chương trình, nội dung thi đua gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng của tỉnh.
Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Tư pháp đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 18 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác giai đoạn 2005-2010. Đề nghị Bộ Tư pháp, UBND tỉnh khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân.

Minh Thảo