Thứ năm,  08/12/2022

Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến

LSO-Ngày 21/4/2010, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương thanh niên tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 – 2010.5 năm qua, tuổi trẻ LLVT quân sự tỉnh đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với phong trào thi đua quyết thắng trong đơn vị, qua đó đã mang lại những hiệu quả thiết thưc, phát huy được sức trẻ, vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi với những hình thức phong phú, sinh động, có chiều sâu như phong trào “Giành ba đỉnh cao quyết thắng”, “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài xung kích sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Vững bước lên Đảng”. Trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng nổi lên với các phong trào thi đua như “Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm” gắn với đó là các mô hình “Đôi bạn học tập”, “Giờ học thanh niên”, “Ngày học tự quản”, “Vọng gác thanh...

LSO-Ngày 21/4/2010, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương thanh niên tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 – 2010.
5 năm qua, tuổi trẻ LLVT quân sự tỉnh đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với phong trào thi đua quyết thắng trong đơn vị, qua đó đã mang lại những hiệu quả thiết thưc, phát huy được sức trẻ, vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi với những hình thức phong phú, sinh động, có chiều sâu như phong trào “Giành ba đỉnh cao quyết thắng”, “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài xung kích sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Vững bước lên Đảng”. Trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng nổi lên với các phong trào thi đua như “Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm” gắn với đó là các mô hình “Đôi bạn học tập”, “Giờ học thanh niên”, “Ngày học tự quản”, “Vọng gác thanh niên”, “Kíp trực thanh niên”… Trong công tác kỹ thuật đã đẩy mạnh cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” góp phần duy trì có nề nếp công tác bảo quản, bảo dưỡng, hạn chế xuống cấp và kéo dài thời gian sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật.
Bên cạnh đó còn phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ LLVT quân sự tỉnh trong các họat động tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng .Tuổi trẻ LLVT quân sự tỉnh đã tổ chức được 2 lượt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại 2 huyện Văn Quan và Đình Lập với hơn 2000 ngày công san lấp tu sửa hệ thống giao thông và nạo vét kênh mương thủy lợi…tham gia gần 7000 ngày công tiến hành rà phá, dò gỡ bom mìn giải phóng hơn 74ha đất giúp nhân dân phát triển kinh tế -xã hội tại huyện Tràng Định và Bắc Sơn, ngoài ra còn tích cực hưởng ứng các họat động đề ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ các loại quỹ do đoàn cấp trên và đoàn địa phương phát động.
Nhân dịp này Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 tập thể , 6 cá nhân và tổ chức lễ ký kết phát động phong trào thi đua ở các chi đoàn trong những năm tiếp theo.

Hoài Thu