Thứ tư,  07/12/2022

Bế giảng lớp học trung cấp lý luận chính trị

LSO-Ngày 28/4, Tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Văn Quan, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ phối hợp với Huyện uỷ Văn Quan tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức, khoá 2009 – 2010 cho 57 học viên là cán bộ các xã, thị trấn và công chức, viên chức trên điạ bàn huyện.Sau hơn một năm học tập và rèn luyện, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xây dựng Đảng, Nhà nước và quản lý Nhà nước; Kiến thức và nghiệp vụ công tác dân vận. Các quan điểm cơ bản trong đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những nghiệp vụ cơ bản về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể. Kết quả, có 100% học viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó cấp bằng tốt nghiệp cho 40 học viên; 17 học viên được cấp chứng nhận tốt nghiệp (vì chưa có bằng PTTH); loại giỏi chiếm 5,26% , loại khá 61,4%....

LSO-Ngày 28/4, Tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Văn Quan, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ phối hợp với Huyện uỷ Văn Quan tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức, khoá 2009 – 2010 cho 57 học viên là cán bộ các xã, thị trấn và công chức, viên chức trên điạ bàn huyện.
Sau hơn một năm học tập và rèn luyện, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xây dựng Đảng, Nhà nước và quản lý Nhà nước; Kiến thức và nghiệp vụ công tác dân vận. Các quan điểm cơ bản trong đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những nghiệp vụ cơ bản về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể.
Kết quả, có 100% học viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó cấp bằng tốt nghiệp cho 40 học viên; 17 học viên được cấp chứng nhận tốt nghiệp (vì chưa có bằng PTTH); loại giỏi chiếm 5,26% , loại khá 61,4%. Cũng tại buổi bế giảng có 6 học viên được Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ khen thưởng và biểu dương có thành tích cao trong học tập khoá học 2009 – 2010.

Hoàng Hiền