Thứ bảy,  03/12/2022

Qua các Đại Hội điểm ở Bắc Giang: Tiến hành đồng bộ các bước, góp phần tạo nên thành công của đại hội

Đến nay, 15 đảng bộ cơ sở được chọn làm điểm Đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã tiến hành đại hội. Các đảng bộ được chọn làm điểm gồm 10 đảng bộ xã, phường, năm đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp, Đảng ủy cơ quan tỉnh, Đảng ủy quân sự, Đảng ủy công an tỉnh và Đảng ủy Công ty Đạm và Hóa chất Hà Bắc.Quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tiến hành hội nghị cán bộ nghiên cứu quán triệt Chỉ thị 37-CT/TU của Bộ Chính trị và kế hoạch số 50 của Tỉnh ủy đến các đối tượng theo quy định và toàn thể đảng viên trong đảng bộ. Các đảng ủy đã tiến hành công tác chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ từ xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội; thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự và ban tổ chức đại hội. Để bảo đảm việc chỉ đạo đại hội thành công, các huyện ủy, thành ủy và đảng...

Đến nay, 15 đảng bộ cơ sở được chọn làm điểm Đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã tiến hành đại hội. Các đảng bộ được chọn làm điểm gồm 10 đảng bộ xã, phường, năm đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp, Đảng ủy cơ quan tỉnh, Đảng ủy quân sự, Đảng ủy công an tỉnh và Đảng ủy Công ty Đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tiến hành hội nghị cán bộ nghiên cứu quán triệt Chỉ thị 37-CT/TU của Bộ Chính trị và kế hoạch số 50 của Tỉnh ủy đến các đối tượng theo quy định và toàn thể đảng viên trong đảng bộ. Các đảng ủy đã tiến hành công tác chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ từ xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội; thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự và ban tổ chức đại hội. Để bảo đảm việc chỉ đạo đại hội thành công, các huyện ủy, thành ủy và đảng bộ trực thuộc mỗi nơi chọn một đơn vị làm điểm. Trong 15 đơn vị tổ chức Đại hội điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy có 10 đảng bộ năm 2009 đạt trong sạch, vững mạnh, bốn đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, một đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình chỉ đạo đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã thành lập các tổ công tác. Các tổ này đã bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, giúp cấp ủy cơ sở giải quyết dứt điểm, kịp thời những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ sở. Đặc biệt những tâm tư, kiến nghị của đảng viên, nhân dân có liên quan công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được xử lý kịp thời, tạo bầu không khí dân chủ, công khai trước thềm đại hội.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được các cấp ủy quan tâm. Trước khi bước vào đại hội, tại các xã, phường hệ thống truyền thanh cơ sở và công tác thông tin tuyên truyền, pa-nô, áp-phích, cờ, băng khẩu hiệu được triển khai sớm, tạo được không khí ngày hội ở địa phương. Công tác tuyên truyền ở cơ sở được gắn với những thành tựu của địa phương trong nhiệm kỳ vừa qua, nên có sức thuyết phục, vừa tạo được sự phấn khởi, tin tưởng của đảng viên, nhân dân vào đại hội đảng bộ. Tìm hiểu tại các đảng bộ được chọn tiến hành đại hội điểm cho thấy, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được các cấp ủy chuẩn bị khá kỹ. Các báo cáo chính trị tại đại hội đã nêu bật những thành tựu về phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra được ưu, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm. Về phương hướng nhiệm kỳ tới, các báo cáo của cấp ủy trình tại đại hội các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đều rõ ràng, cụ thể, hợp lý, sát với thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên cũng thấy rằng, các báo cáo còn dài nên thời gian dành cho thảo luận còn ít, trung bình mỗi đại hội chỉ có từ 5-7 ý kiến. Nội dung các ý kiến chủ yếu chỉ góp ý vào văn kiện của cấp mình, hầu hết mang tính minh họa báo cáo chính trị, ít có ý kiến có chất lượng đánh giá đúng ưu, khuyết điểm hoặc bổ sung góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Các đại hội đảng bộ cơ sở làm điểm ở Bắc Giang đã tiến hành bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Nhận thức đây là Chỉ thị mới của Đảng nên Tỉnh ủy, cấp ủy huyện, thành phố và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung hướng dẫn các bước quy trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy chặt chẽ. Các tổ công tác của cấp ủy cấp trên, trực tiếp bám sát cơ sở, góp ý kiến xử lý kịp thời những tình huống phát sinh. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; phát huy dân chủ trong Đảng, lắng nghe ý kiến nhân dân. Các đồng chí đưa vào danh sách bầu cấp ủy đều qua các vòng lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng, trong các tổ chức quần chúng, được cấp ủy khóa cũ bỏ phiếu kín đề cử, được cấp ủy cấp trên xem xét phê duyệt. Do thực hiện nghiêm túc quy trình, danh sách nhân sự trình đại hội ở 15 đơn vị điểm đều bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định của Đảng. Công tác bầu Ban chấp hành (BCH) đảng ủy được các đại hội triển khai tốt, bảo đảm số dư đúng tỷ lệ 15%. Công tác chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng nên ở 14/15 đại hội điểm đều bầu một vòng đủ số lượng BCH. Việc bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư là mới nên việc quán triệt, hướng dẫn tại đại hội được chủ tịch đoàn đại hội dành nhiều thời gian hướng dẫn. Việc chuẩn bị nhân sự khách quan, bảo đảm tiêu chuẩn. Hầu hết các đại hội đều để số dư bầu Ban Thường vụ từ 15-20%. Kết quả bầu Ban Thường vụ ở các đơn vị làm điểm cơ bản đúng dự kiến, bầu một vòng là đủ số lượng. Các đồng chí dự kiến bầu bí thư, phó bí thư đều trúng phiếu cao, nên việc đại hội bầu trực tiếp hai chức danh này diễn ra thuận lợi, đúng dự kiến. Tuy nhiên cũng thấy rằng công tác chuẩn bị nhân sự ở một số cấp ủy chưa chặt chẽ, còn hiện tượng nể nang, cục bộ; không có giải pháp với những đồng chí có phiếu tín nhiệm thấp nên một đồng chí cấp ủy đương nhiệm không trúng cử BCH khóa mới; một đồng chí dự kiến làm thường trực Đảng, không trúng Ban Thường vụ. Đảng bộ xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, bầu hai vòng mới đủ số lượng BCH. Đảng bộ Sở Giao thông vận tải bầu hai vòng mới đủ Ban Thường vụ. Hầu hết BCH mới ở các đơn vị điểm tỷ lệ nữ còn thấp. Đảng ủy mới ở đảng bộ xã Hương Mai có 11 đồng chí chỉ có một nữ; tương tự Đảng bộ xã Lão Hộ tỷ lệ nữ trong BCH là 1/15. Ở các đảng bộ nông thôn, tỷ lệ trẻ trong BCH còn thấp vì công tác phát triển đảng viên trẻ ở nông thôn có nhiều bất cập. Công tác điều hành đại hội ở một số đơn vị còn yếu, lúng túng.

Từ thực tiễn qua 15 đơn vị tổ chức đại hội điểm, Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời, chỉ ra những khó khăn, hạn chế khi triển khai tiến hành đồng loạt đại hội ở các đảng bộ cơ sở. Căn cứ vào tình hình cụ thể các ban của Tỉnh ủy theo chức năng đã tổ chức quán triệt các chỉ thị và kế hoạch tiến hành đại hội ở cơ sở. Các huyện ủy, thành ủy phân công các ban bám sát cơ sở kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm cho các đại hội đảng bộ cơ sở thành công, làm tiền đề cho đại hội huyện, thành phố triển khai đúng kế hoạch.
Theo Nhandan