Thứ bảy,  03/12/2022

Ở một xã Công giáo có nhiều đảng viên mới

Xã Hải Hưng (Hải Hậu, Nam Định) có số dân gần 11 nghìn người, trong đó đồng bào Công giáo chiếm khoảng 33%. Do thiếu việc làm, số đông thanh niên vẫn phải đi khắp mọi miền đất nước để làm ăn, nhũng người ở lại địa phương chủ yếu tập trung phát triển kinh tế gia đình, ít tham gia sinh hoạt đoàn thể.Mặt khác, những năm trước các cấp ủy chưa có biện pháp cụ thể, đồng bộ để kết nạp đảng viên mới. Nhiều chi bộ hơn 5 năm không kết nạp được đảng viên.Từ thực tế trên, Đảng ủy xã Hải Hưng đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các biện pháp kết nạp đảng viên. Chú trọng kết nạp những quần chúng ưu tú là người trực tiếp lao động sản xuất, nhất là ở những xóm phong trào yếu có nhiều khó khăn, xóm có đông đồng bào Công giáo nhiều năm không kết nạp đảng viên hoặc có ít đảng viên. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, quán triệt, làm cho đội ngũ cấp ủy, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức được việc kết nạp đảng...

Xã Hải Hưng (Hải Hậu, Nam Định) có số dân gần 11 nghìn người, trong đó đồng bào Công giáo chiếm khoảng 33%. Do thiếu việc làm, số đông thanh niên vẫn phải đi khắp mọi miền đất nước để làm ăn, nhũng người ở lại địa phương chủ yếu tập trung phát triển kinh tế gia đình, ít tham gia sinh hoạt đoàn thể.

Mặt khác, những năm trước các cấp ủy chưa có biện pháp cụ thể, đồng bộ để kết nạp đảng viên mới. Nhiều chi bộ hơn 5 năm không kết nạp được đảng viên.

Từ thực tế trên, Đảng ủy xã Hải Hưng đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các biện pháp kết nạp đảng viên. Chú trọng kết nạp những quần chúng ưu tú là người trực tiếp lao động sản xuất, nhất là ở những xóm phong trào yếu có nhiều khó khăn, xóm có đông đồng bào Công giáo nhiều năm không kết nạp đảng viên hoặc có ít đảng viên. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, quán triệt, làm cho đội ngũ cấp ủy, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức được việc kết nạp đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giảm bình quân tuổi đời đảng viên, tạo nguồn cán bộ cho xóm, xã. Xác định mục tiêu kết nạp đảng viên hằng quý, hằng năm và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, có biện pháp thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Trong sinh hoạt hằng tháng của cấp ủy, chi bộ có nội dung kiểm điểm, đánh giá công tác kết nạp đảng viên. Hằng năm, đưa công tác kết nạp đảng viên làm một tiêu chí để xem xét đánh giá, phân loại tổ chức đảng và cấp ủy viên, đảng viên. Gắn việc thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tập trung củng cố, xây dựng các chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi, làm tốt công tác kết nạp đảng viên. Qua phân loại năm 2006. Cấp ủy đã đề ra các giải pháp sát hợp, giải quyết những khâu yếu, việc yếu ở từng chi bộ, nâng độ đồng đều giữa các chi bộ trong đảng bộ. Chi bộ 5 và chi bộ 17 trước đây có nhiều khó khăn, hạn chế đã phấn đấu vươn lên. Đến nay, có 21/23 chi bộ, đạt trong sạch, vững mạnh, không còn chi bộ yếu kém. Đồng thời, chỉ đạo tích cực khôi phục, phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống như mây tre đan, vê đay, dệt chiếu… mở thêm nghề mới như mộc, nề, may công nghiệp, thêu ren xuất khẩu,… nhằm giải quyết việc làm, thu hút số lao động ở xa trở về quê hương làm việc. Xem xét củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn thể nhân dân, nhất là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Bí thư chi bộ xóm 9 và 10 thôn Hưng Nghĩa Đinh Thị Tưởng cho biết: xóm 9 và 10 là hai xóm Công giáo, hoạt động của các đoàn thể trước đây còn nhiều hạn chế, chi bộ đã quan tâm củng cố, bố trí những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết phụ trách. Do vậy, chất lượng hoạt động được nâng lên, thu hút nhiều đoàn viên, hội viên tham gia. Trong sinh hoạt các đoàn thể, chúng tôi chỉ đạo lồng ghép kể những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, tuyên truyền giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống của Đảng, của dân tộc, tuyên truyền chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước… Từ năm 2007 đến nay, các đoàn thể đã lựa chọn giới thiệu được bốn quần chúng ưu tú để chi bộ bồi dưỡng giáo dục và hai đồng chí đã được chi bộ kết nạp vào Đảng.

Trong số đảng viên mới kết nạp ở Đảng bộ Hải Hưng ba năm qua, có 71,4% là đoàn viên thanh niên; 37,1% là phụ nữ, 0,85% là người công giáo; 71,4% là nông dân; 80% có trình độ văn hóa trung học phổ thông; 45,7% có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng, đại học… So với ba năm trước, chất lượng đảng viên mới được nâng lên: trình độ văn hóa trung học phổ thông tăng 9,7%; đại học, cao đẳng tăng 8,7%; là tuổi trẻ (tuổi đời dưới 30) tăng 15,9%, trực tiếp lao động sản xuất tăng 12,2%. Bí thư Đảng ủy xã Phạm Hồng Quang phấn khởi cho chúng tôi biết: Từ năm 2007 đến nay, Đảng bộ chúng tôi đã kết nạp được 35 đảng viên mới, tăng chín đồng chí so với ba năm trước. Đó là những quần chúng điển hình trong thực hiện Cuộc vận động lớn của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đây là những năm mà Đảng bộ chúng tôi kết nạp được nhiều đảng viên nhất. Sau khi kết nạp, số đảng viên này đều phát huy tác dụng tốt, được công nhận là đảng viên chính thức đúng kỳ hạn; 11 đồng chí được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tín nhiệm phân công phụ trách các mặt công tác ở xóm, xã và được cấp ủy đưa vào quy hoạch cán bộ chủ chốt của địa phương. Đồng chí Nguyễn Thế Hệ chi bộ 5; đồng chí Phạm Văn Ngọc, chi bộ 19, được tín nhiệm bầu làm phó trưởng xóm, đồng chí Ngô Văn Thế chi bộ 10 được bầu làm Bí thư chi đoàn thanh niên…

Kết quả công tác phát triển Đảng ba năm qua ở Đảng bộ Hải Hưng đã từng bước góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực công tác và địa bàn dân cư, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vùng giáo vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn.
Theo Nhandan