Thứ năm,  08/12/2022

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Lộc Bình

LSO-Trong những năm qua, tuy chưa phát sinh những “điểm nóng” về khiếu kiện, song so với các huyện khác, Lộc Bình là nơi có nhiều đơn thư đề nghị, phản ánh và khiếu nại tố cáo (KNTC). Nội dung chủ yếu là công tác đền bù giải phóng mặt bằng, những tranh chấp trong dân, giữa hộ dân và doanh nghiệp…Thực tế cho thấy, cứ mỗi khi “khởi động” một dự án, số đơn thư lại nhiều lên và công tác tiếp công dân lại bận rộn thêm. Điều đó phản ánh sự tiếp cận của người dân với các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ.Nhận thức được điều đó, thực hiện Luật KNTC, các chỉ thị của Đảng, Chính phủ về lãnh đạo chỉ đạo công tác tiếp dân và giải quyết KNTC, ngay từ tháng 4/2006, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình đã ban hành Chỉ thị 04-CT/HU về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết KNTC, công tác tiếp dân”. Thực hiện Chỉ thị này, trong 5 năm qua, công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư và giải quyết KNTC của huyện đã có...

LSO-Trong những năm qua, tuy chưa phát sinh những “điểm nóng” về khiếu kiện, song so với các huyện khác, Lộc Bình là nơi có nhiều đơn thư đề nghị, phản ánh và khiếu nại tố cáo (KNTC). Nội dung chủ yếu là công tác đền bù giải phóng mặt bằng, những tranh chấp trong dân, giữa hộ dân và doanh nghiệp…
Thực tế cho thấy, cứ mỗi khi “khởi động” một dự án, số đơn thư lại nhiều lên và công tác tiếp công dân lại bận rộn thêm. Điều đó phản ánh sự tiếp cận của người dân với các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ.
Nhận thức được điều đó, thực hiện Luật KNTC, các chỉ thị của Đảng, Chính phủ về lãnh đạo chỉ đạo công tác tiếp dân và giải quyết KNTC, ngay từ tháng 4/2006, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình đã ban hành Chỉ thị 04-CT/HU về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết KNTC, công tác tiếp dân”. Thực hiện Chỉ thị này, trong 5 năm qua, công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư và giải quyết KNTC của huyện đã có những bước tiến mới về chất. Trước hết, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh; trong đó chú trọng những địa bàn chuẩn bị triển khai dự án và địa bàn biên giới, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số với sự tham gia của toàn hệ thống chính trị và bằng nhiều hình thức khác nhau. Có những dự án phức tạp liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như dự án GPMB cho công tác phân giới cắm mốc, dự án cửa khẩu Chi Ma, dự án TB1, dự án nâng cấp mở rộng khu công nghiệp Na Dương…được tuyên truyền nhiều lần, gặp gỡ và giải thích trực tiếp. Công tác tiếp dân, tiếp nhận và phân loại đơn thư được xác định là công việc quan trọng. Ngoài việc bố trí nơi tiếp dân thuận tiện cán bộ tiếp dân hàng ngày là người có trình độ, biết tiếng dân tộc, am hiểu phong tục tập quán của nhân dân, lịch tiếp dân của Chủ tịch UBND huyện, trưởng các cơ quan chuyên môn được niêm yết công khai và thực hiện nghiêm túc. Chỉ riêng trong năm 2009 và 3 tháng đầu năm 2010, bộ phận tiếp công dân của huyện đã tiếp 627 lượt, có 24 lượt số lượng đông người.

Công an huyện Lộc Bình lập sổ hộ khẩu cho nhân dân

Ảnh: Minh Thảo

Với phương châm giải quyết KNTC phải được thực hiện tốt từ cơ sở và dứt điểm, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp và nhiều lần, Huyện ủy đã lãnh đạo việc củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác hòa giải ở cơ sở. Trong những năm qua, các tổ hòa giải các địa phương đã thực hiện hòa giải thành hàng ngàn vụ việc, giải quyết tốt những mâu thuẫn nhỏ trong dân, không để phát sinh kiện cáo và đơn thư phức tạp. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền được các xã thực hiện chu đáo; đã có gần 700 lượt công dân được chính quyền cơ sở tiếp và giải quyết về các mặt như chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của công dân.
Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư dù ở cấp xã hay cấp huyện, dù ở ngành nào đều được ghi chép, mức độ giải quyết, thời gian giải quyết…và đều được cơ quan thanh tra thống kê đầy đủ. Định kỳ, công tác này đều được thể hiện trong báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của huyện ủy; được trình bày trước các kỳ họp của HĐND, chịu sự chất vấn và giải trình trước các đại biểu HĐND, nhất là các vụ việc phức tạp, nổi cộm.
Có thể nói, do Huyện ủy tăng cường lãnh đạo công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC, nên đến nay huyện Lộc Bình đã giải quyết được 90,5% đơn thư; trong đó cấp huyện đạt tỷ lệ 90,2% và cấp xã đạt 90,8%- một tỷ lệ mà không phải địa phương nào cũng đạt được. Sự đồng thuận của người dân đã tạo điều kiện cho địa phương thực hiện các dự án một cách thuận lợi, điển hình như dự án GPMB phục vụ cho phân giới cắm mốc, dự án cửa khẩu Chi Ma, dự án nâng cải tạo Quốc lộ 4B; dự án TB1…
Tuy vậy, là địa phương có nhiều dự án liên quan đến nhiều diện tích đất đai, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, Lộc Bình vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm và kịp thời đơn thư KNTC và vẫn còn tồn gần 10% số đơn thư thuộc thẩm quyền. Đặc biệt có những vụ phức tạp như việc tranh chấp đất đai giữa hộ dân và Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình, Tòa án nhân dân huyện đã xét xử sơ thẩm, nhưng Tòa án nhân dân tỉnh lại bác và trả lại hồ sơ cho UBND huyện. Vụ việc liên quan đến 43 hộ dân ngăn không cho Công ty Nhiệt điện Na Dương đổ xỉ thải. Vụ việc liên quan đến dự án xử lý nước thải, mở rộng khai trường tại Công ty than Na Dương…

Sự cần thiết phải có sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Vì những vụ việc này đã vượt khỏi tầm giải quyết của huyện về cả tính chất quy mô và sự phức tạp. Cấp trên giúp đỡ về chuyên môn, cấp huyện và cấp xã chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Nhằm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người dân, chống tham nhũng, quan liêu, cửa quyền; tạo sự đồng thuận của người dân, sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền. Lãnh đạo tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC không chỉ tạo sự ổn định xã hội, mà qua đó, còn chuẩn bị tốt về mọi mặt cho Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Minh Hồng