Thứ hai,  05/12/2022

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn: Tiếp xúc cử tri tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

LSO-Ngày 5/5/2010, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ viên Uỷ ban kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã tiếp xúc với cử tri Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Dự buổi tiếp xúc có Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ tỉnh.Thông báo nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII.Sau khi nghe thông báo của Đoàn về nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII, các cử tri đã nêu lên 9 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào các vấn đề: Kiến nghị tăng biên chế; bổ sung phương tiện và trụ sở làm việc cho một số đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT. Đối với phát triển lâm nghiệp, cần tăng suất đầu tư cho trồng rừng, đặc biệt là khoanh nuôi tái sinh; trong điều kiện hiện nay, một số điều trong quy chế, chính sách quản lý bảo vệ rừng đã không còn phù hợp, cần điều chỉnh bổ sung; cần có cơ chế đặc thù đối với cán bộ quản lý bảo vệ và...

LSO-Ngày 5/5/2010, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ viên Uỷ ban kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã tiếp xúc với cử tri Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Dự buổi tiếp xúc có Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Thông báo nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII.
Sau khi nghe thông báo của Đoàn về nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII, các cử tri đã nêu lên 9 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào các vấn đề: Kiến nghị tăng biên chế; bổ sung phương tiện và trụ sở làm việc cho một số đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT. Đối với phát triển lâm nghiệp, cần tăng suất đầu tư cho trồng rừng, đặc biệt là khoanh nuôi tái sinh; trong điều kiện hiện nay, một số điều trong quy chế, chính sách quản lý bảo vệ rừng đã không còn phù hợp, cần điều chỉnh bổ sung; cần có cơ chế đặc thù đối với cán bộ quản lý bảo vệ và nhân dân trong khu vực rừng đặc dụng; đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ chuyên trách về lâm nghiệp ở cấp xã. Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, đa phần các ý kiến đều tập trung kiến nghị là cần tăng thêm suất đầu tư, không để tình trạng như hiện nay, vốn đầu tư ít, dẫn đến đầu tư nhỏ giọt, không trọng điểm, nhiều công trình phải kéo dài thời gian, thủ tục rườm rà, đầu tư không hiệu quả; tăng kinh phí hỗ trợ nhân dân trong vùng có nguy cơ thiên tai, bắt buộc phải di dời…
Đồng chí Trưởng đoàn kết luận, tiếp thu ý kiến của cử tri.
Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội, đồng chí Trưởng đoàn giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc phạm vi giải quyết của tỉnh, đồng thời tiếp thu những ý kiến còn lại để tổng hợp, trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Lê Minh