Thứ năm,  08/12/2022

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết làm việc với Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Bộ Quốc phòng

Ngày 5-5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp T.Ư đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Bộ Quốc phòng nhằm kiểm tra công tác cải cách tư pháp trong Quân đội theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/T.Ư ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020".Tại buổi làm việc, Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả thực hiện cải cách tư pháp trong quân đội theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/T.Ư. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã nghe những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp T.Ư.Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ Quốc phòng thời gian qua đã chú trọng chỉ đạo công tác cải cách tư pháp trong quân đội, từ...
Ngày 5-5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp T.Ư đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Bộ Quốc phòng nhằm kiểm tra công tác cải cách tư pháp trong Quân đội theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/T.Ư ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.
Tại buổi làm việc, Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả thực hiện cải cách tư pháp trong quân đội theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/T.Ư. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã nghe những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp T.Ư.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ Quốc phòng thời gian qua đã chú trọng chỉ đạo công tác cải cách tư pháp trong quân đội, từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng và hiệu quả hoạt động tư pháp. Đảng ủy quân sự T.Ư, Bộ Quốc phòng đã tổ chức quán triệt Nghị quyết 49-NQ/T.Ư tới từng cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ trong khối tư pháp; quán triệt tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ cải cách tư pháp trong quân đội. Đảng ủy Quân sự T.Ư đã có Nghị quyết 67/NQ-ĐUQS T.Ư về lãnh đạo thực hiện “Chiến lược cải cách tư pháp trong quân đội đến năm 2020″… Công tác tổng kết thực tiễn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, qua đó đề xuất nhiều ý kiến thiết thực góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Ngày 1-9-2008 đã có Báo cáo số 372/BC-ĐUQS T.Ư “Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị”. Cùng với đó, tổ chức biên chế của các cơ quan tư pháp, cơ quan bổ trợ tư pháp trong quân đội được kiện toàn; công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh tư pháp được thực hiện chặt chẽ; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động được đầu tư, nâng cấp… Đội ngũ cán bộ, đảng viên khối các cơ quan tư pháp có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn; chất lượng công tác tư pháp được nâng lên rõ rệt. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Những kết quả này vừa giúp hạn chế dần những yếu kém, sai sót trong công tác tư pháp, đồng thời góp phần nâng cao kỷ luật quân đội, đóng góp vào việc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ Quốc phòng đặc biệt chú trọng vấn đề nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ tư pháp, bởi con người là yếu tố quyết định. Chủ tịch nước mong các cơ quan tư pháp của Bộ Quốc phòng phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được để công tác tư pháp trong quân đội luôn bảo đảm đúng pháp luật, không có dấu hiệu oan sai.
Theo Nhandan