Thứ hai,  05/12/2022

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí năm 2010

Ngày 5-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí năm 2010.Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Bắc Son, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư và Đinh Thế Huynh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị. Đến dự, còn có đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy; các cơ quan chủ quản và lãnh đạo các cơ quan báo chí cả nước.Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư T.Ư Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Hội nghị, nhằm đánh giá tình hình và kết quả hoạt động báo chí sau...

Ngày 5-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí năm 2010.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Bắc Son, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư và Đinh Thế Huynh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị. Đến dự, còn có đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy; các cơ quan chủ quản và lãnh đạo các cơ quan báo chí cả nước.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư T.Ư Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Hội nghị, nhằm đánh giá tình hình và kết quả hoạt động báo chí sau ba năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) “Về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”, các Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Kế hoạch và các quy định của Ban Bí thư (khóa X) về công tác lãnh đạo, quản lý báo chí; trên cơ sở đó triển khai nhiệm vụ trọng tâm của báo chí năm 2010. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn đánh giá cao, luôn quan tâm sâu sắc và tạo mọi điều kiện để báo chí tiếp tục phát triển đúng hướng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng của mình. Những nỗ lực và kết quả trong thời gian qua cho thấy, báo chí không chỉ là một bộ phận quan trọng, đi tiên phong trong công tác tư tưởng của Đảng, mà còn có vai trò góp phần tích cực vào việc giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của đất nước. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

15 bài tham luận và ý kiến phát biểu của đại diện một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí ở T.Ư và địa phương đã được trình bày tại Hội nghị. Các tham luận tập trung vào các vấn đề chủ yếu: Đánh giá tình hình hoạt động báo chí trong ba năm qua, những ưu điểm, thành tựu cũng như khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông với Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan chủ quản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo báo chí; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chủ quản trong việc thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo, quản lý công tác báo chí; kinh tế báo chí, định hướng xây dựng thí điểm mô hình tập đoàn báo chí, tổ chức hoạt động xã hội tại cơ quan báo chí…

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Thời gian tới các cơ quan báo chí cần chủ động, tích cực, nhạy bén, trách nhiệm trong việc định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội trước các vấn đề, sự kiện lớn của đất nước, tạo khí thế, niềm tin, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên các trang báo, chương trình phát thanh, truyền hình, chủ đề này cần được thể hiện thật sinh động, đậm nét, có cả bề rộng thông tin và chiều sâu tư tưởng. Gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu của công cuộc đổi mới, hình ảnh đất nước tươi mới, năng động, giàu sức vươn lên phải là chủ đề nổi bật, là dòng chủ lưu xuyên suốt. Báo chí cần xử lý thật tốt mảng đề tài viết về cái xấu, cái ác, cái tiêu cực, cái non kém, không xem nhẹ hay né tránh. Tuy nhiên, phải luôn nhận thức, ý thức một vấn đề có tính nguyên tắc “chống” phải bắt đầu từ “xây”, “chống” bằng thái độ “xây”, “xây” thật tốt cũng là để “chống” thật tốt.

Đồng chí Tô Huy Rứa lưu ý, nhân Hội nghị quan trọng này, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng nói chung và của công tác báo chí nói riêng; tạo chuyển biến tích cực và cơ bản trong công tác thông tin, tuyên truyền, trong hoạt động báo chí từ nay đến ngày khai mạc Đại hội XI của Đảng. Từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11, Đảng ta công bố một số dự thảo văn kiện quan trọng sẽ trình Đại hội XI của Đảng để xin ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Báo chí được coi là một trong những địa chỉ tin cậy, kênh thông tin thuận lợi để thu nhận và giới thiệu những ý kiến tâm huyết đó. Đảng ta trân trọng ghi nhận và cảm ơn các ý kiến giàu trí tuệ, chất nhân văn, kết tinh trong đó tấm lòng, trách nhiệm với Đảng, với đất nước và nhân dân. Mặt khác, Đảng ta, những người làm báo chân chính chúng ta không chấp nhận một số người nào đó lợi dụng tự do, dân chủ, lợi dụng báo chí để tuyên truyền, cổ súy cho quan điểm cực đoan, đi ngược lại đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị các cơ quan tham mưu của Đảng và Nhà nước về công tác báo chí cần coi trọng hơn nữa việc xây dựng định hướng phát triển, định hướng thông tin, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ, chính sách tài chính cho hoạt động báo chí; xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để vừa tạo điều kiện cho báo chí phát triển, vừa kịp thời khắc phục những yếu kém, khuyết điểm của báo chí; đầu tư thỏa đáng cho hoạt động thông tin đối ngoại… Các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong cơ quan báo chí; đề cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng sóng phát thanh, truyền hình ra các nước, các khu vực; đưa sách, báo có nội dung tốt phục vụ công chúng, nhất là đồng bào ta ở nước ngoài.
Theo Nhandan