Thứ hai,  05/12/2022

Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

LSO-Ngày 5/5/2010, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phối hợp với Chi nhánh Lạng Sơn, Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel triển khai Quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe- nhìn toàn quốc năm 2010 và Quyết định số 470/QĐ- BTTTT của Bộ TT&TT về phương án điều tra hiện trạng phổ cập điện thoại, internet và nghe- nhìn toàn quốc năm 2010. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh các sở, ban, ngành có liên quan cùng các cán bộ phòng văn hóa thông tin đến từ 11/11 huyện, thành phố.Đây là hội nghị trực tuyến có sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ TT&TT, các đại biểu tham dự trực tuyến đã thảo luận nhiều vấn đề như: các phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe- nhìn toàn quốc năm 2010 (thời gian bắt đầu từ ngày...

LSO-Ngày 5/5/2010, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phối hợp với Chi nhánh Lạng Sơn, Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel triển khai Quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe- nhìn toàn quốc năm 2010 và Quyết định số 470/QĐ- BTTTT của Bộ TT&TT về phương án điều tra hiện trạng phổ cập điện thoại, internet và nghe- nhìn toàn quốc năm 2010.
Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh các sở, ban, ngành có liên quan cùng các cán bộ phòng văn hóa thông tin đến từ 11/11 huyện, thành phố.
Đây là hội nghị trực tuyến có sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ TT&TT, các đại biểu tham dự trực tuyến đã thảo luận nhiều vấn đề như: các phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe- nhìn toàn quốc năm 2010 (thời gian bắt đầu từ ngày 1/6/2010 đến hết ngày 30/6/2010).
Mục đích của cuộc điều tra là Nhà nước thu thập được các thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về điện thoại, internet và nghe- nhìn ở cấp trung ương và địa phương; xây dựng các chương trình, dự án về phát triển hạ tầng , cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông góp phần thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa các vùng, miền trên cả nước; xây dựng các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong những năm tới.

Hoàng Huy