Thứ năm,  08/12/2022

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: tiếp xúc cử tri tại huyện Lộc Bình

LSO-Sáng ngày 6/5/2010, Ông Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ông Dương Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Ông Trương Hùng Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến tiếp xúc cử tri 4 xã, thị trấn: Lộc Bình, Đồng Bục, Hữu Khánh, Lục Thôn. Đại biểu Quốc hội đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII với các cử tri.Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội đã nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Lộc Bình và 3 xã quan tâm xoay quanh: Việc đền bù giải phóng mặt bằng, thi công Quốc lộ 4B còn nhiều bất cập; công tác cải cách hành chính còn chậm, thủ tục còn phiền hà; chế độ chính sách cho người có công chưa được quan tâm đúng mức; phụ cấp cho cán bộ xã, thôn còn thấp; kinh phí đầu tư cho xây dựng nhà văn hóa thôn bản còn hạn chế.Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Ông...

LSO-Sáng ngày 6/5/2010, Ông Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ông Dương Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Ông Trương Hùng Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến tiếp xúc cử tri 4 xã, thị trấn: Lộc Bình, Đồng Bục, Hữu Khánh, Lục Thôn. Đại biểu Quốc hội đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII với các cử tri.
Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội đã nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Lộc Bình và 3 xã quan tâm xoay quanh: Việc đền bù giải phóng mặt bằng, thi công Quốc lộ 4B còn nhiều bất cập; công tác cải cách hành chính còn chậm, thủ tục còn phiền hà; chế độ chính sách cho người có công chưa được quan tâm đúng mức; phụ cấp cho cán bộ xã, thôn còn thấp; kinh phí đầu tư cho xây dựng nhà văn hóa thôn bản còn hạn chế.
Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Ông Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã giải thích và làm rõ một số vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền để giải quyết tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Nhà nước trong kỳ họp tới.

Thanh Hòa