Thứ bảy,  03/12/2022

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến huyện Tràng Định

LSO-Sáng ngày 6/5/2010, huyện Tràng Định đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ nhất giai đoạn 2006-2010. Dự hội nghị có trên 100 cá nhân và đại diện tập thể điển hình, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của huyện trong 5 năm qua.Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, từ năm 2006 đến nay, các cấp ủy Đảng và chính quyền đã quan tâm duy trì các phong trào thi đua, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Bằng thi đua, địa phương đã đạt những kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng nhanh và khá bền vững, tốc độ và chất lượng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, có tác dụng đẩy nhanh tiến trình xóa đói giảm nghèo; lĩnh vực văn hóa xã hội có những chuyển biến đáng mừng. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng bản khối phố văn hóa tiếp tục...

LSO-Sáng ngày 6/5/2010, huyện Tràng Định đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ nhất giai đoạn 2006-2010. Dự hội nghị có trên 100 cá nhân và đại diện tập thể điển hình, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của huyện trong 5 năm qua.
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, từ năm 2006 đến nay, các cấp ủy Đảng và chính quyền đã quan tâm duy trì các phong trào thi đua, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Bằng thi đua, địa phương đã đạt những kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng nhanh và khá bền vững, tốc độ và chất lượng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, có tác dụng đẩy nhanh tiến trình xóa đói giảm nghèo; lĩnh vực văn hóa xã hội có những chuyển biến đáng mừng. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng bản khối phố văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh; các hoạt động văn hóa có tác dụng bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; an ninh quốc phòng luôn được giữ vững; trật tự ATXH được đảm bảo.
Các phòng chuyên môn đã tham mưu cho UBND huyện đổi mới phong trào thi đua, phát triển phong trào về cả chiều rộng và bề sâu; và qua phong trào phát hiện các gương điển hình tiên tiến để nhân rộng trong toàn huyện. Vì vậy, phong trào thi đua có sức sống và sự lan tỏa; trong đó nổi bật là việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Lồng ghép các phong trào và các cuộc vận động, các Đảng viên luôn phát huy vài trò tiên phong gương mẫu, có tác dụng làm gương đối với quần chúng nhân dân. MTTQ có sự phối hợp tốt với chính quyền trong phát động và duy trì phong trào. Vì vậy những thành tựu thu được khá toàn diện.
Tại hội nghị, UBND huyện đã trao tặng giấy khen cho 41 tập thể và 87 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 5 năm qua; đề ra phương hướng thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.

Minh Huệ