Thứ hai,  05/12/2022

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến huyện Tràng Định

LSO-Sáng ngày 6/5/2010, huyện Tràng Định đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ nhất giai đoạn 2006-2010.Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, từ năm 2006 đến nay, các cấp ủy Đảng và chính quyền đã quan tâm duy trì các phong trào thi đua, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Bằng thi đua, địa phương đã đạt những kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng nhanh và khá bền vững, tốc độ và chất lượng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, có tác dụng đẩy nhanh tiến trình xóa đói giảm nghèo; lĩnh vực văn hóa xã hội có những chuyển biến đáng mừng. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng bản khối phố văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh; các hoạt động văn hóa có tác dụng bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; an ninh quốc phòng luôn được giữ...

LSO-Sáng ngày 6/5/2010, huyện Tràng Định đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ nhất giai đoạn 2006-2010.
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, từ năm 2006 đến nay, các cấp ủy Đảng và chính quyền đã quan tâm duy trì các phong trào thi đua, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Bằng thi đua, địa phương đã đạt những kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng nhanh và khá bền vững, tốc độ và chất lượng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, có tác dụng đẩy nhanh tiến trình xóa đói giảm nghèo; lĩnh vực văn hóa xã hội có những chuyển biến đáng mừng. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng bản khối phố văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh; các hoạt động văn hóa có tác dụng bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; an ninh quốc phòng luôn được giữ vững; trật tự ATXH được đảm bảo.
Các phòng chuyên môn đã tham mưu cho UBND huyện đổi mới phong trào thi đua, phát triển phong trào về cả chiều rộng và bề sâu; và qua phong trào phát hiện các gương điển hình tiên tiến để nhân rộng trong toàn huyện.
Tại hội nghị, UBND huyện đã trao tặng giấy khen cho 41 tập thể và 87 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 5 năm qua; đề ra phương hướng thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.

Minh Huệ