Thứ ba,  29/11/2022

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2010

LSO-Ngày 6/5/2010, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2010. Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban và đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã tiến hành thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề như: Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2004-2010 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2011-2015. Xem xét dự thảo quyết định của UBND tỉnh về sửa đổi bổ sung quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Phiên họp đã tiến hành thảo luận tờ trình về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. Xem xét, cho ý kiến dự thảo quyết định của UBND tỉnh về giá tính thuế tài nguyên và báo cáo kết quả rà...

LSO-Ngày 6/5/2010, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2010. Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban và đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã tiến hành thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề như: Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2004-2010 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2011-2015. Xem xét dự thảo quyết định của UBND tỉnh về sửa đổi bổ sung quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Phiên họp đã tiến hành thảo luận tờ trình về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. Xem xét, cho ý kiến dự thảo quyết định của UBND tỉnh về giá tính thuế tài nguyên và báo cáo kết quả rà soát tiến độ triển khai các khu đô thị, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh. Kết thúc phiên họp đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: các nội dung thảo luận, xem xét tại phiên họp là rất quan trọng, tác động trực tiếp tới kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong những năm tiếp theo. Do đó các đơn vị được giao tham mưu cho UBND tỉnh cần sớm xây dựng hoạch định các chính sách thực hiện trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp thu đẩy đủ các ý kiến tham gia của các sở ngành đối với các dự thảo báo cáo, quyết định của UBND tỉnh để sớm ban hành. Riêng đối với báo cáo về rà soát tiến độ triển khai các khu đô thị, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh, cần tổ chức hội nghị chuyên đề về thực hiện các dự án khu đô thị mới qua đó tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đô thị mới trên địa bàn.

Công Quân