Thứ hai,  05/12/2022

Biểu dương điển hình thi đua yêu nước

Ngày 10-5, TP Hải Phòng đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII, biểu dương 123 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2010), phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thành phố từ năm 2011 đến năm 2015. Dự Đại hội, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Văn Thuận, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, nhiều tỉnh, thành phố bạn và đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn thành phố.Năm năm qua, phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị ở Hải Phòng duy trì thường xuyên, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, góp sức cùng thành phố đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế- xã hội. Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình, nhiều tấm gương tiêu biểu như: Trường...

Ngày 10-5, TP Hải Phòng đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII, biểu dương 123 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2010), phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thành phố từ năm 2011 đến năm 2015.

Dự Đại hội, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Văn Thuận, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, nhiều tỉnh, thành phố bạn và đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn thành phố.

Năm năm qua, phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị ở Hải Phòng duy trì thường xuyên, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, góp sức cùng thành phố đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế- xã hội. Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình, nhiều tấm gương tiêu biểu như: Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Công ty TNHH MTV Điện lực; Anh hùng Lao động Vương Toàn Thuyên, Hiệu trưởng Trường đại học Hải Phòng; Anh hùng Lao động Phạm Văn Trung, Giám đốc Xí nghiệp tập thể Bình An; PGS, TS Phạm Văn Thức, Hiệu trưởng Trường đại học Y Hải Phòng…

Trong thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục phát động khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước với tinh thần: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2015”; gắn phong trào thi đua với thực hiện bước hai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhân dịp này, 11 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 21 tập thể được tặng cờ thi đua thành phố; biểu dương mười gương mặt tiêu biểu thành phố; mười doanh nghiệp và mười giám đốc doanh nghiệp tiêu biểu…
Theo Nhandan