Thứ tư,  07/12/2022

Cần phát huy lợi thế, huy động nguồn nhân lực để phát triển nhanh hơn

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng, ngày 10-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt các tỉnh Nam Định, Thái Bình. Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nam Định, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Nam Định cần tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh về nguồn nhân lực dồi dào, phát triển công nghiệp đóng tàu, cơ khí chế tạo, tiểu thủ công nghiệp và kinh tế biển để phát triển bền vững. Trước mắt, tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt sản xuất nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp và dịch vụ nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2010, trong đó GDP đạt hơn 10%, đồng thời chỉ đạo tốt Đại hội Đảng bộ các cấp.Đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định trong 5 năm qua đã có bước phát triển về kinh tế và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, nếu không ảnh...

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng, ngày 10-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt các tỉnh Nam Định, Thái Bình.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nam Định, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Nam Định cần tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh về nguồn nhân lực dồi dào, phát triển công nghiệp đóng tàu, cơ khí chế tạo, tiểu thủ công nghiệp và kinh tế biển để phát triển bền vững. Trước mắt, tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt sản xuất nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp và dịch vụ nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2010, trong đó GDP đạt hơn 10%, đồng thời chỉ đạo tốt Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định trong 5 năm qua đã có bước phát triển về kinh tế và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, nếu không ảnh hưởng do khủng hoảng kinh tế mà trực tiếp là ngành công nghiệp đóng tàu và cơ khí chế tạo thì kinh tế của Nam Định sẽ có bước phát triển mạnh mẽ. Trong những năm qua, Nam Định đã xây dựng tốt hạ tầng, khu đô thị, chuyển dịch kinh tế tích cực, giáo dục là tỉnh dẫn đầu, chăm lo tốt sức khỏe nhân dân, công nghiệp dược; xóa đói, giảm nghèo còn dưới 7%, gắn với đó là thực hiện tốt cải cách hành chính, bảo đảm an ninh trật tự là kết quả đáng trân trọng. Tuy nhiên, so với các tỉnh trong khu vực, nền kinh tế của Nam Định còn nhỏ bé, thu nhập bình quân đầu người thấp (12 triệu đồng/người/năm), sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, lao động trong nông nghiệp cao… cần phải khắc phục trong 5 năm tới – Thủ tướng chỉ đạo.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng lưu ý tỉnh tập trung chỉ đạo tạo mọi điều kiện cho phát triển nông nghiệp, các sản phẩm làng nghề, đóng tàu, thủy sản… Tỉnh cần tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp và chăn nuôi, đặc biệt là giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không để dịch lây lan ra diện rộng. Tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là các mặt hàng xuất khẩu và quản lý giá cả, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm… Thủ tướng gợi ý, Nam Định cần phát huy tối đa lợi thế về nguồn nhân lực có số lượng và chất lượng cao để phát triển công nghiệp công nghệ cao (công nghệ thông tin, kết hợp cơ khí điện tử, hóa dược…) gắn với đó kêu gọi thu hút đầu tư, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp có giá trị gia tăng cao (lúa, thủy sản, rau quả, cây cảnh…). Ngoài ra, Nam Định cũng cần khai thác lợi thế về cảng thủy nội địa để đầu tư các cụm công nghiệp về đóng tàu, chế biến thủy sản… có tính cạnh tranh cao. Thủ tướng lưu ý tỉnh Nam Định trong quá trình đầu tư công nghiệp phải chú ý tiết kiệm đất, nhất là đất tốt đang trồng lúa.

Để tạo điều kiện cho tỉnh Nam Định tiếp tục phát triển và đẩy nhanh xây dựng thành phố Nam Định thành trung tâm phía Nam của đồng bằng sông Hồng, Thủ tướng đã xem xét và cho ý kiến về việc xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Ninh Cơ, đê kè phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông và văn hóa – xã hội.

* Tại Thái Bình, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh, ý kiến đóng góp của các bộ, ngành T.Ư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình trong việc phát triển kinh tế – xã hội những năm qua. Năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế của tỉnh vẫn phát triển mạnh với GDP đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng, tăng 22%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt hơn 5.800 tỷ đồng, tăng 5,77%; giá trị các ngành dịch vụ đạt 4.579 tỷ đồng, tăng 13,51%. Cơ cấu kinh tế của khu vực nông, lâm, thủy sản là 35,81%; công nghiệp và xây dựng 30,32%; dịch vụ 33,87%. Cơ sở hạ tầng không ngừng được cải thiện, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định…

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý Thái Bình vẫn là tỉnh nông nghiệp, cơ cấu lao động sản xuất nông nghiệp còn lớn so bình quân chung cả nước, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, chuyển dịch cơ cấu chưa hiệu quả, việc áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm chưa có bước phát triển vượt trội, cơ sở hạ tầng của địa phương còn kém so yêu cầu phát triển kinh tế trong những năm tới. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu trong thời gian còn lại của năm 2010, Thái Bình cần khắc phục những khó khăn, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010 với tốc độ tăng trưởng GDP hơn 14% gắn với thực hiện chỉ đạo tốt đại hội Đảng các cấp. Thái Bình cần tập trung mọi nguồn lực, lợi thế của từng vùng để phát triển nhanh và hiệu quả hơn. Trong kế hoạch năm năm 2011-2015, tỉnh cần nghiên cứu, áp dụng những giải pháp công nghệ cao vào các lĩnh vực sản xuất nhằm tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ban, ngành T.Ư phối hợp, thực hiện tốt những đề nghị của tỉnh về phát triển nông nghiệp, giao thông vận tải, văn hóa – xã hội, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, tạo cho Thái Bình những điều kiện phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, là điểm nông thôn mới của tỉnh. Thủ tướng đã hoan nghênh nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Tân trong việc quán triệt và triển khai Nghị quyết T.Ư 7 về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, xây dựng mô hình nông thôn mới, đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ. Thủ tướng nêu rõ: Xây dựng nông thôn mới phải gắn với CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Muốn kinh tế phát triển thì trước hết sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phải hiệu quả… Để xây dựng nông thôn mới phát triển hiệu quả và bền vững thì công tác quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch là yếu tố quan trọng, đồng thời phải đề cao tinh thần trách nhiệm và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.
Theo Nhandan